Ratownictwo medyczne zmienia kolory

Do konsultacji publicznych trafiło projekt rozporządzania dotyczącego oznakowania jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wymagań co do umundurowania zespołów ratownictwa.

PRM zyska nowe logo, a od 1 stycznia 2028 r. karetki mają być tylko żółte (obecnie ambulanse są koloru białego lub żółtego). Zmiana przepisów jest – jak tłumaczy resort zdrowia – podyktowana jest koniecznością ujednolicenia pojazdów wykorzystywanych w systemie PRM. „Okres przejściowy na dostosowanie wynosi 8 lat, co w pełni umożliwi dysponentom zespołów ratownictwa medycznego wymianę ambulansów w ramach kosztów eksploatacyjnych” – wyjaśnia MZ.

Zmienią się także mundury ratowników. „Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany do rozporządzenia, który dotyczy umundurowania członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz precyzuje podstawowe wymagania jakie ma spełniać umundurowanie. Zmiany normują kolorystykę umundurowania określoną kolorami: czerwonym oraz granatowym lub kombinacją tych kolorów, dopuszczają również niewielkie dodatki w kolorze czarnym” – czytamy w uzasadnieniu.

W projekcie rozporządzenia wprowadzono zmiany dotyczące oznaczenia funkcji i nazwiska tożsame z oznaczeniami przyjętymi w innych służbach (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Wojsko, Straż Graniczna), przez noszenie emblematów funkcji i nazwiska odpowiednio po lewej i prawej stronie. Znormalizowano również umieszczenie flagi państwowej na rękawie oraz znaku graficznego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. „Zmiany nie spowodują wzrostu kosztów zakupu umundurowania dla członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, ponieważ nie zmieni się liczba elementów umundurowania” – uzasadnia resort.

„Rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo medyczne ani dla jednostek współpracujących z tym systemem, gdyż zmiany będą następowały stopniowo, a nowe wymagania w odniesieniu do umundurowania staną się obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2023 r.” – czytamy dalej.

Projekt: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325659/katalog/12632045#12632045