Rośnie zachorowalność na raka jelita grubego, szczególnie wśród osób młodych

Nowe badanie American Cancer Society wykazało, że zachorowalność na raka jelita grubego rośnie i to wyłącznie u młodych dorosłych w dziewięciu rozwiniętych krajach. Badanie, które ukazało się w czasopiśmie Gut, wykazało, że rosnące wskaźniki kontrastują ze stabilnymi lub spadającymi trendami u starszych osób dorosłych, co sugeruje, że zmiany we wczesnym okresie życia zwiększają ryzyko zachorowania.

Rak jelita grubego (CRC) jest trzecim najczęściej diagnozowanym rakiem na świecie, z szacowaną liczbą 1,8 miliona nowych przypadków w 2018 r. Zasadniczo częstość występowania CRC rośnie w krajach o niskim i średnim dochodzie, ale zaczyna się stabilizować lub spadać w krajach o wysokim dochodzie, zwłaszcza w tych o wysokim dochodzie które wprowadziły badania przesiewowe. Jednak badania danych z rejestrów wskazują, że korzystne ogólne trendy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie maskują wzrost CRC u osób młodych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat współczesnych wzorców wczesnego początku CRC w skali globalnej, badacze przeanalizowali długoterminowe dane populacyjne dotyczące występowania CRC u osób dorosłych poniżej 50. roku życia w porównaniu do osób w wieku 50 lat i starszych w 43 krajach na sześciu kontynentach.

Z 36 krajów, w których liczba przypadków jest wystarczająca do analizy trendów, częstość występowania CRC wśród osób dorosłych poniżej 50. roku życia była stabilna w ciągu ostatnich dziesięciu lat w 14 krajach, zmniejszyła się w trzech (Włochy, Austria i Litwa), a wzrosła w 19.

Ponadto w trzech krajach (Cypr, Holandia i Norwegia), w których zapadalność wzrosła zarówno w młodszych, jak i starszych grupach wiekowych, wzrost liczby młodych ludzi był dwukrotnie większy niż u osób starszych, a rozpoczął się w połowie lat 90. Wczesna zapadalność na CRC wzrosła najszybciej – o 4,2% rocznie – w Korei Południowej, gdzie wskaźnik ten jest już najwyższy wśród wszystkich analizowanych krajów.

Zmniejszająca się częstość występowania u osób starszych w wielu krajach jest częściowo przypisywana badaniom przesiewowym (kolonoskopia jest w większości krajów zalecana dla osób powyżej 50. r.ż.). Jednak Austria i Włochy, dwa z zaledwie trzech krajów, w których zapadalność na CRC we wczesnych stadiach zmniejsza się, od wczesnych lat 80. XX wieku badają dorosłych w wieku odpowiednio 40 i 45 lat. Dlatego naukowcy sugerują, by zmienić zalecenia dotyczące kolonoskopii obniżając wiek badanych.

Autorzy zauważają, że podczas gdy dalsze badania wyjaśniają potencjalne przyczyny tego wzrostu, klinicyści mają możliwość złagodzenia przedwczesnej zachorowalności i umieralności z powodu CRC dzięki aktywnej dokumentacji rodzinnej historii raka; terminowej obserwacji objawów, niezależnie od wieku pacjenta, i badaniom przesiewowym, gdy jest to właściwe.