Home Aktualności Selvita oczekuje, że spółki po podziale będę notowane na GPW od 16 X