Medicalgorithmics miało 80 tys. zł zysku netto, 2,8 mln zł EBITDA w III kw. 2019

Medicalgorithmics odnotowało 80 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,34 mln zł wobec 3,48 mln zł zysku rok wcześniej.

„EBITDA za III kw. 2019 wyniosła 2,8 mln zł w porównaniu do 6,4 mln zł w III kw. 2018. Przyczyną tego spadku jest trwający w spółce proces zmiany modelu sprzedaży” – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,16 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 48,77 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 5,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 136,25 mln zł w porównaniu z 142,48 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 19 mln zł w okresie I-III kw. 2019 roku wobec 22,7 mln zł rok wcześniej.

„W okresie I-III kw. 2019 przychody grupy wyniosły 136,3 mln zł i były nieznacznie niższe (4,6%) w ujęciu rok do roku. Wpływ na poziom przychodów miała mniejsza liczba wyświadczonych usług medycznych, co przełożyło się na spadek przychodów Medi-Lynx, spółki zależnej działającej na terenie USA. Dodatni wpływ na poziom przychodów miał wyższy o 8% średni kurs USD/PLN. Przychody ze sprzedaży usług wyniosły 133,7 mln zł i stanowiły ponad 98% całości przychodów, pozostałe przychody pochodzą ze sprzedaży urządzeń do podmiotów niepowiązanych” – czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 14,66 mln zł wobec 7,39 mln zł zysku rok wcześniej.

„Spółka kontynuuje proces zmiany modelu biznesowego oraz reorganizacji zatrudnienia w związku ze zmianą formuły sprzedaży usług na rynku USA. Staramy się utrzymać dotychczasowy poziom przychodów, choć sygnalizowaliśmy, że planowana zmiana modelu biznesowego może przejściowo, acz istotnie wpłynąć na nasze wyniki finansowe i sprzedaż za raportowany okres. Poza eksploracją nowych rynków, jak Kanada, Skandynawia oraz obszar Bliskiego Wchodu, o którym myślimy bardzo przyszłościowo – nieustannie koncentrujemy się na rozwoju na naszym kluczowym rynku, czyli USA. Teraz też mają, zmienia się tylko formuła rozliczeń. Chcielibyśmy, żeby na koniec 2019 roku umowy o współpracy podpisane przez Medi-Lynx z ubezpieczycielami pokrywały populację USA w ponad 80%” powiedział prezes Marek Dziubiński, cytowany w komunikacie.

„Jednocześnie prowadzimy badania nad nowymi rozwiązaniami, które korzystają z najnowszych technologii deep learning, chcemy dywersyfikować nasze usługi, poszukujemy też nowych zastosowań dla naszych technologii, jak na przykład monitorowanie pacjentów po zabiegach szpitalnych. W krótkim okresie przechodzimy dynamiczną transformację – zmianę modelu biznesowego i sprzedaży w USA. Dostrzegamy już odwrócenie negatywnego trendu w liczbie miesięcznych wniosków o płatność. Jednocześnie na wyniki wpływać będzie jeszcze obniżenie poziomu stawek za badania związane ze zmianą modelu biznesowego grupy – ten efekt nie był jeszcze w pełni widoczny w III kw. 2019” – dodał prezes.

Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)