Neuca oczekuje dalszego wzrostu liczby aptek w programach partnerskich

Neuca zanotowała wzrost liczby aptek w programach partnerskich IPRA i Partner+ o 886 w I-III kw. br. do 2 084 i oczekuje dalszego wzrostu w tym i przyszłym roku. Spółka zakończy w tym roku znaczące inwestycje, których wartość na koniec września sięgnęła ok. 100 mln zł, poinformowali przedstawiciele zarządu.

„Zakładamy, że liczba aptek w programie będzie rosła. To środkowa faza budowania tej grupy klientów. Nie powiedzieliśmy tu ostatniego słowa” – powiedział prezes Piotr Sucharski podczas konferencji prasowej.

Neuca podała dziś, że apteki uczestniczące w najbardziej zaawansowanych programach IPRA i Partner+ stanowią 23% aptek niezależnych w kraju.

„Mamy 23% udziałów na rynku aptek niezależnych, potencjał do wzrostu jest jeszcze bardzo duży” – podkreślił.

Prezes poinformował, że w tym roku Neuca skupia się na osiąganiu celów strategicznych i wyraźnej poprawie ubiegłorocznego wyniku finansowego.

„Jesteśmy bardzo skupieni na roku 2019, by zamknąć go dobrym wynikiem i spełnić obietnice wobec partnerów naszych programów. Chcemy dobrze przygotować bazę, by w takiej dużej grupie przystąpić do 2020 z większą siłą. Mamy nadzieję, że przekonamy partnerów, że jesteśmy skuteczni” – podkreślił Sucharski, nie zdradzając planów spółki na przyszły rok.

Do najbardziej zaawansowanych programów Partner+ i IPRA należą 2084 apteki (23% aptek niezależnych działających w Polsce). Od początku roku przystąpiło do nich 886 nowych uczestników.

Prezes podkreślił, że spółka w dalszym ciągu będzie pracować nad wzrostem satysfakcji klientów, która przekłada się na rosnące zaufanie, a tym samym liczbę partnerów korzystających z programów Neuki.

„Rosnące udziały w rynku aptek niezależnych są właśnie budowane w ten sposób. Rosnący potencjał tej grupy będzie widoczny, ale nie z dnia na dzień. W każdej z aptek, które przystąpiły,a do programu będzie rósł udział marek własnych” – zaznaczył.

Jak poinformował wiceprezes Grzegorz Dzik, wartość inwestycji, które Neuca zrealizowała w od stycznia do września br. wyniosła ok. 100 mln zł.

„Wydaliśmy ok 100 mln zł na inwestycje w obszarze odtworzeniowym i akwizycje. Jesteśmy na finiszu budowy biurowca i zakładamy, że z końcem I kw. 2020 r. przeniesiemy się do nowego biura. Łączne wydatki, które ponieśliśmy na ten cel to 90 mln zł, co stanowi 90% całej inwestycji. Resztę będziemy wydawać w IV kw. br. i na początku przyszłego roku” – powiedział wiceprezes podczas konferencji.

Ta inwestycja łącznie z inwestycją w nasze piąte centrum logistyczne z perspektyw capexu to łącznie ok. 170 mln zł, dodał.

Dzik poinformował, że zgodnie z zapowiedziami wartość inwestycji w przyszłym roku będzie znacznie niższa niż w 2019 r.

„Inwestycje odtworzeniowe będą zbliżone do wartości amortyzacji, czyli na poziomie ok. 30-40 mln zł. Pozostała wartość będzie przeznaczona na selektywne akwizycje” – powiedział wiceprezes.

Wskazał, że przeniesienie pracowników do jednego miejsca pozwoli nie tylko zwiększyć ich zaangażowanie, ale także „uwalnia” część lokalizacji, które spółka będzie mogła sprzedać w najbliższych latach.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2018 r. wyniósł 28,5%.

(ISBnews)