Patomorfologia wzmocniona dzięki środkom unijnym

Mikroskop vor zwei Bildschirmen

Od 2023 roku tylko zakłady patomorfologii akredytowane przez Centrum Monitorowania Jakości będą mogły prowadzić badania finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W przyszłym roku mają powstać standardy badań patomorfologicznych. Pierwsze akredytacje mają być wydawane pod koniec 2021 r. – to główne założenia projektu pn. Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.

Projekt przewiduje m.in.:

opracowanie, pilotaż i upowszechnienie standardów akredytacyjnych w zakresie patomorfologii,
podniesienie kompetencji kadry zarządzającej w kierunku efektywnego zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta podczas wykonywania i wykorzystania badań patomorfologicznych,
przeszkolenie osób (wizytatorów) oceniających spełnienie standardów akredytacyjnych w patomorfologii.

„Poprawa jakości diagnostyki patomorfologicznej jest kluczowa dla podejmowania decyzji o rozpoczęciu leczenia” – podkreślają eksperci. Akredytacja ma na celu standaryzację procesu organizacji podmiotu i jakości wykonywanych badań patomorfologicznych.

Do drugiego kwartału 2020 r. mają powstać standardy dla badań patomorfologicznych. Później te standardy mają – w ramach pilotażu – być wdrażane w 10 wybranych placówkach. Resort zakłada, że pierwsze akredytacje zakładów patomorfologii będą wydawane na przełomie 2021/2022 roku.

„Mamy teraz standardy organizacyjne dla zakładów patomorfologii, ale brakuje nam narzędzi weryfikowania ich jakości i rozliczania tej jakości oraz wyciągania pewnych konsekwencji, gdy jakość nie jest adekwatna do potrzeb” – wyjaśnia Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia.

Projekt na rzecz poprawy jakości w patomorfologii finansowany jest z Funduszy Europejskich. Ministerstwo Zdrowia na jego realizację przeznaczyło blisko 8 mln zł. Zgodnie z założeniami pilotaż projektu pod kątem spełnienia standardów akredytacyjnych przeprowadzony zostanie w 10 placówkach, a co najmniej 50 zakładów patomorfologii przejdzie przeglądy akredytacyjne. Projekt obejmie wsparciem też działaniami projakościowymi 200 podmiotów oraz 3 000 pracowników.