PZU Zdrowie złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad spółką Tomma

PZU Zdrowie złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Tomma Diagnostyka Obrazowa, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 30 października, sprawa jest w toku.

„Zgłaszany zamiar koncentracji polega na nabyciu przez PZU Zdrowie S.A. z siedzibą w Warszawie 100% akcji w spółce pod firmą Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. oraz pośrednio 100% udziałów w spółkach Bonus-Diagnosta sp. z o.o. i Asklepios Diagnostyka sp. z o.o., tj. na dokonaniu koncentracji w formie określonej w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów” – czytamy w komunikacie.

PZU Zdrowie należy do grupy kapitałowej PZU, w skład której wchodzi kilkanaście spółek oraz funduszy inwestycyjnych, działających w Polsce oraz poza jej granicami, dla których przedsiębiorcą dominującym jest spółka pod firmą Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. PZU Zdrowie S.A. jest podmiotem w 100% zależnym od spółki pod firmą Powszechny Zakład Ubezpieczeń. PZU Zdrowie. jest z kolei przedsiębiorcą dominującym dla części podmiotów z grupy PZU, której przedmiotem działalności jest świadczenie usług medycznych (Grupa PZU Zdrowie). Grupa PZU prowadzi działalność w szczególności w sektorze ubezpieczeń poprzez oferowanie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. W ostatnich latach Grupa PZU rozszerza swoją aktywność także w obszarze inwestycji, zdrowia oraz bankowości, podano także.

„Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A., Bonus-Diagnosta sp. z o.o. oraz Asklepios Diagnostyka sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług diagnostyki obrazowej. Przejmowane przez PZU Zdrowie spółki należą do Grupy THC, która działa w wielu branżach, m.in. doradztwie inwestycyjnym, produkcji materiałów i nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu i budownictwa, usług wiązanych z transportem towarów, badań diagnostyki obrazowej, produkcji i serwisowania automatów biletowych” – czytamy dalej.

(ISBnews)