RPO alarmuje: śmierć z powodu odry jest już tylko kwestią czasu

Na odrę choruje już dziesięć razy więcej osób niż przed rokiem. Od początku 2019 r. zgłoszono 1368 przypadków odry, w tym samym czasie rok temu – 126 zachorowań. Tymczasem odra to jedna z najbardziej zaraźliwych chorób w populacji – chora osoba może zakazić od 12 do 19 osób z najbliższego otoczenia – przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich. To już kolejna interwencja RPO w sprawie szczepień.

Zgodnie z informacjami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego obserwowany w 2019 roku wzrost zachorowań na odrę wystąpił po blisko 10-letnim okresie, w którym choroba była bardzo dobrze kontrolowana, bliska eliminacji. Jak wynika z danych przekazanych przez GIS do zachorowań na odrę dochodzi najczęściej w województwie mazowieckim, śląskim i małopolskim – przypomina RPO.

Już przed rokiem RPO alarmował Ministra Zdrowia, że sytuacja robi się poważna. RPO pytał wtedy o stanowiska organów władzy publicznej dotyczącej aktualnej skali zjawiska, monitoringu sytuacji, a także działań i zamierzeń w kierunku zapewnienia profilaktyki chorób epidemicznych. Wskazał, że obowiązek poddania się szczepieniom ochronnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych wynika z mocy ustawy, wyrażonej w art. 5 ust. 1 pkt 1b i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 z późn. zm.).

„Tymczasem problem szczepień ochronnych jest nadal aktualny, a wręcz się nasilił. Konstytucja zobowiązuje władze publiczne do zwalczania chorób epidemicznych (art. 68 ust. 4). Art. 68 Konstytucji stanowi, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia (ust.1) oraz nakłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku (ust. 3)” – czytamy w apelu Rzecznika.