Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Ministerstwo Edukacji zgodziło się na wprowadzenie zajęć dot. profilaktyki zdrowotnej, jednak w ramach innego przedmiotu, najprawdopodobniej godzin wychowawczych. Resort zdrowia chciałby, aby lekcje pojawiły się już w przyszłym roku szkolnym.
–Krajowa Izba Fizjoterapeutów alarmuje, że w tym roku może zniknąć do 50 z 1 570 działających oddziałów rehabilitacyjnych oraz 100 z ok. 5 100 podmiotów świadczących refundowane usługi fizjoterapeutyczne. Powodem są straty generowane przez te jednostki, które wynikają z kolei ze zbyt niskich wycen. Samorząd apelował do ministra zdrowia i prezesa NFZ o podjęcie interwencji.

Puls Biznesu
–Wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński liczy na to, że w połowie lutego w wersji elektronicznej będzie wystawianych ponad 90%, a papierowe będą pojawiały się tylko w wyjątkowych przypadkach. Obecnie 70% recept jest wystawianych w formie elektronicznej.
–Naczelna Izba Lekarska pozytywnie ocenia e-recepty, uważa jednak, że należy poprawić niektóre programy gabinetowe służące do wystawiania recept elektronicznych. Część z nich przepuszcza pewne błędy stanowiące przeszkodę w realizacji recept.

Rzeczpospolita
–Dzięki pilotażowi Krajowej Sieci Onkologicznej z 2 do 0,5% spadła liczba niekompletnych badań histopatologicznych od lutego do grudnia 2019 r. Doświadczenia pilotażu posłużą patomorfologom do wypracowania standardów opisu wszystkich nowotworów i wyceny procedur patomorfologicznych.