Home Aktualności Badanie nt. raka płuca pokazuje bariery w dostępie pacjentów w Europie do opieki onkologicznej