Iqvia podsumowuje zmiany na marcowej liście refundacyjnej

Z refundacji aptecznej wycofano 21 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i artykułów medycznych, a włączono do niej 49 innych. Finansowania nie utraciła żadna substancja czynna. Pojawił się natomiast nowy produkt leczniczy follitropin delta – lek Rekovelle firmy Ferring, gonadotropina podawana kobietom poniżej 40 roku życia leczonym z powodu niepłodności.

Poziom współpłacenia pacjenta został obniżony dla 399 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i artykułów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą jednak tylko 18 z nich: zawierających substancje czynną aripiprazole (leki Apra i Apra-swift firmy Adamed, Aribit firmy Polpharma oraz Aripilek firmy Lek-Am), dabigatran etexilate (lek Pradaxa firmy Boehringer Ingelheim), insulin glargine (lek Abasaglar firmy Eli Lilly), levetiracetam (lek Trund firmy Glenmark), a także opatrunku Mepilex 20×50 cm firmy Mölnlycke oraz alergenu Novo-Helisen Depot firmy Allergopharma, w przypadku którego zmiana odpłatności pacjenta jest szczególnie wysoka – spadła z 486,30 zł do 33,60 zł.

Z kolei wzrost cen dla pacjenta dotyczy 360 opakowań, z czego w przypadku 8 z nich przekracza 10 zł. Są to przede wszystkim długodziałające analogi insulin, odpłatność za które wzrasta wraz ze spadkiem limitu finansowania związanym ze wspomnianą obniżką ceny insulin glargine (lek Abasaglar firmy Eli Lilly). Najwyższa ze zmian, sięgająca 1714 zł, dotyczy substancji posaconazole (leku Noxafil firmy MSD), stosowanego w leczeniu zakażeń grzybiczych i związana jest z wprowadzeniem leku generycznego Posaconazole Sandoz, którego niższa cena wyznacza obecnie limit finansowania.

Ceny detaliczne zostały obniżone dla 68 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i artykułów medycznych, a podniesione tylko w przypadku 12, przy czym zmiana przekraczająca poziom 10 zł dotyczy trzech substancji czynnych: isoniazid/rifampicin (lek Rifamazid firmy Polfa Tarchomin), methotrexate (lek Methofill SD firmy Accord Healthcare) i rifampicin (lek Rifampicyna TZF firmy Polfa Tarchomin), przy czym zmiany te nie przekładają się na istotny wzrost ceny dla pacjenta.

Na liście „S” (leki 75+) nie pojawiła się żadna nowa substancja czynna, są natomiast 23 nowe opakowania leków w terapiach już dotychczas dostępnych. Usunięte zostały 4 opakowania, jednak seniorzy nie utracili dostępu do żadnej z dotychczas dostępnych substancji czynnych.

Z kolei na rynku szpitalym pojawiły się cztery nowe substancje czynne: • Eliglustat – lek Celdelga firmy Sanofi, zarejestrowany w lutym 2015 r., dostępny w ramach programu lekowego „B.23 Leczenie choroby Gauchera typu I oraz typu III”. Program ten został rozszerzony i obejmuje dwa wcześniejsze programy: „B.23 Leczenie choroby Gauchera” oraz „B.60 Leczenie choroby Gauchera typu I”, • Pegvisomant – lek Somavert firmy Pfizer, zarejestrowany w listopadzie 2002 r., dostępny w ramach programy lekowego „B.99. Leczenie akromegalii pasyreotydem”, • Vandetanib – lek Caprelsa firmy Sanofi, zarejestrowany w lutym 2012 r., dostępny w ramach nowego programu lekowego „B.108. Leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy”, • L-carnitine – środek specjalnego przeznaczenia żywieniowego L-karnityna firmy SHS/Nutricia, dostępny w ramach nowego programu lekowego „B.109 leczenie uzupełniające L-karnityną w wybranych chorobach metabolicznych”.

Finansowanie straciły natomiast: • Galsulfase – lek Naglazyme firmy BioMarin, dostępny w ramach programu lekowego „B.26 Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux – Lamy)”. Była to jedyna substancja dostępna w tym programie, • Leuprorelin – lek Lucrin Depot firmy Abbvie, dostępny w ramach programu lekowego „B.18. Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci lub zagrażającej patologicznej niskorosłości na skutek szybko postępującego dojrzewania płciowego” oraz w katalogu chemioterapii w leczeniu przypadku agresywnego naczyniakośluzaka (angiomyxoma agressivum) lub mięsaka podścieliskowego macicy, • Simoctocog alfa – lek Nuwiq firmy Octapharma dostępny w programie lekowym „B.15 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”, • Thiotepa – lek Tepadina firmy Imed dostępny w katalogu chemioterapii w licznych wskazaniach.

Łącznie z programów lekowych i chemioterapii usunięto 14 opakowań leków, a wprowadzono 15 nowych, w tym zawierające wyżej wspomniane nowe substancje czynne. Urzędowe ceny zbytu 7 opakowań leków stosowanych w programach lekowych zostały obniżone średnio o 11%, jednak od kiedy ceny efektywne NFZ przestały być jawne, nie można ocenić czy zmiana ta przekłada się na faktyczną oszczędność płatnika.