Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Mimo że stan polskiej neonatologii jest całkiem niezły, wciąż boryka się ona z trudnościami. Zwiększa się liczba pacjentów pozostających pod opieką neonatologów, a specjalistów ubywa – starsi lekarze przechodzą na emeryturę, młodsi nie podejmują tej trudnej specjalizacji, powiedział prof. Ryszard Lauterbach, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Gazeta Wyborcza
–Od początku roku na grypę zachorowało ponad 10 tys. mieszkańców Opolszczyzny, a tylko w ostatnim tygodniu – ok. 2,4 tys. osób. Najwięcej chorych jest w Krapkowicach, Brzegu i Strzelcach Opolskich. Grypa atakuje również w woj. zachodniopomorskim.
–Standardowym lekiem w leczeniu raka wątroby jest sorafenib. Naukowcy z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Moguncji odkryli jednak, że skuteczniejsze jest zastąpienie go połączoną terapią dwoma innymi lekami – atezolizumabem i bewacyzumabem. U pacjentów, u których stosowano łączoną terapię, pogorszenie następowało po 11,2 miesiąca, u tych, którzy zażywali jedynie sorafenib, po 3,6 miesiąca.