Nowy raport NFZ: depresja

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) opublikował kolejny raport. Tym razem dotyczący depresji. Szacuje się, że w Polsce na depresję choruje ok. 1 mln osób. Są to przede wszystkim kobiety (73 proc.).

Dane NFZ wskazują, że w 2018 r. świadczenia z rozpoznaniem (głównym lub współistniejącym) depresji udzielono 631,6 tys. osobom.

Wartość refundacji świadczeń z powodu depresji wyniosła w 2018 r. 250 mln zł i była wyższa o 30 mln zł (14 proc.) niż w 2013 r. Liczba zwolnień z tego powodu wyniosła 300 tys. w 2018 r. i utrzymywała się w latach 2013–2018 na podobnym poziomie.

„Dążymy do tego, aby pozyskana w toku analizy danych informacja i wiedza, wspierała płatnika w realizowaniu jego funkcji. Publikowane przez nas raporty kierujemy do wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia: naukowców, praktyków, kadry zarządzającej oraz pacjentów. Wierzymy, że zmniejszanie asymetrii informacji przyczyni się do zwiększania jakości debaty, a tym samym kreowania racjonalnych wniosków i postulatów prowadzących do wzrostu efektywności systemu opieki zdrowotnej” – podkreśla cytowany w komunikacie Adam Niedzielski, prezes NFZ.

To pierwszy w tym roku raport okolicznościowy Narodowego Funduszu Zdrowia, poświęcony wybranym problemom zdrowotnym Polaków.

W ubiegłym roku w raportach Fundusz poruszył temat nadmiernej konsumpcji cukru, nadciśnienia tętniczego, udaru niedokrwiennego mózgu, cukrzycy oraz osteoporozy.