Splenomegalia – problem mutlidyscyplinarny

Rusza pionierski projekt Stowarzyszenia Hematologii Nowej Generacji – kampania edukacyjna poświęcona diagnostyce splenomegalii, czyli powiększeniu śledziony.

„Przyczyn splenomegalii jest wiele, dlatego też pierwsze badania powinny być wykonywane wielokierunkowo. Dlatego Stowarzyszenie Hematologia Nowej Generacji będzie współpracować ze środowiskiem lekarzy rodzinnych, specjalistów chorób zakaźnych, chirurgii naczyniowej czy też hepatologii” – wyjaśnia cytowany w komunikacie prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownik Oddziału Hematologicznego Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, prezes Stowarzyszenia Hematologia Nowej Generacji.

„Ogromnie cieszę się ze współpracy Stowarzyszenia ze środowiskiem lekarzy rodzinnych, a także szerokim gronem lekarzy różnych specjalności. Ta kampania pokazuje, że wspólnie możemy pracować nad opracowaniem algorytmu diagnostycznego dla chorych ze splenomegalią w Polsce – także w praktyce lekarza POZ. Niezwykle istotna jest świadomość, że od prawidłowej decyzji lekarza POZ może zależeć dalsze postępowanie diagnostyczne, prawidłowa diagnoza oraz szybkie rozpoczęcie leczenia” – dodaje dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Splenomegalia może być także jednym z objawów nowotworów hematologicznych takich jak: białaczka włochatokomórkowa, przewlekła białaczka szpikowa, przewlekła białaczka limfocytowa, osteomielofibroza oraz chłoniaki. Powiększenie śledziony towarzyszy także chorobie Gauchera, chorobie Niemann’a-Pick’a oraz innym chorobom spichrzeniowym, marskości wątroby, a może być również spowodowane zakrzepicą żyły wrotnej lub naciskiem na żyły w śledzionie lub wątrobie.

Projekt będzie realizowany w ramach kampanii edukacyjnej, promującej świadome wykonywanie podstawowych badań u lekarza rodzinnego, m.in.: morfologii krwi i w wybranych przypadkach – USG jamy brzusznej.

W przypadku wykrycia towarzyszącej hepatomegalii, lekarz rodzinny powinien wykonać dodatkowe badania, m.in.: aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT), aminotransferaza alaninowa (ALAT), bilirubina, czas protrombinowy (INR) i/lub albumin, retikulocyty, antygen HBS. Jeśli wartość enzymów wątrobowych będzie podwyższona, pacjent powinien zostać skierowany do hepatologa, natomiast przy prawidłowych wartości dla enzymów wątrobowych – powinien zostać skierowany do hematologa po wykonaniu morfologii krwi wraz z rozmazem manualnym. W razie wykrycia masywnej splenomegalii lub towarzyszącej jej limfadenopatii pacjent od razu powinien zostać skierowany do hematologa.