PTK o wykonywaniu elektroterapii lub elektrofizjologii serca w okresie epidemii COVID -19

Jur Korff

Ze względu na szybko rozprzestrzeniającą się epidemię, Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego opracowała Komunikat dotyczący wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii lub elektrofizjologii w okresie epidemii COVID-19, zarówno u osób z potwierdzonym zakażeniem, osób przebywających w kwarantannie, jak i pacjentów z populacji ogólnej.

„Podstawowym celem publikacji jest ograniczenie ryzyka przeniesienia infekcji na pacjentów zdrowych przez personel medyczny, jak i ochrona zespołów zajmujących się elektroterapią lub elektrofizjologią przed zakażeniem lub niepotrzebnym kontaktem z osobami chorymi na COVID-19 bądź będącymi w grupie ryzyka zachorowania” – wyjaśnia dr hab. n. med. Andrzej Przybylski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zalecenia są dostępne: http://www.rytmserca.ptkardio.pl/news/186-komunikat_sekcji_rytmu_serca_polskiego_towarzystwa_kardiologicznego_dotyczacy_trybu_i_sposobu_wykonywania_zabiegow_z_zakresu_elektroterapii_lub_elektrofizjologii_serca_w_okresie_epidemii_covid_19?fbclid=IwAR1qNKBu9PjWPn_tLyqLLt_TOPBtKbCx0D15iLsxxnr3DkcX_dwAsXuHOHo