W wezwaniu na akcje PBKM zawarto transakcje na 643,9 tys. walorów

W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM), ogłoszonym 3 lutego 2020 r. przez AOC Health GmbH, zawarto 12 marca 2020 r. transakcje, których przedmiotem było 643 943 akcji, podał pośredniczący w transakcji Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie.

„Spółka AOC Health GmbH, jako podmiot nabywający, nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na Wezwanie w dniu rozliczenia transakcji, tj. 17 marca 2020 r.” – czytamy w komunikacie.

Na początku lutego 2020 r. AOC Health ogłosiło wezwanie do sprzedaży 975 683 akcji PBKM, stanowiących 10,6% udziałów w kapitale i głosach po cenie 66,4 zł za jedną akcję. Po przeprowadzeniu wezwania, wzywający zamierza łącznie osiągnąć 66% całkowitej liczby w akcji w kapitale zakładowym spółki, czyli 6 074 961 akcji w kapitale zakładowym spółki, co odpowiada 6 074 961 głosom na walnym zgromadzeniu, czyli posiadać 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Wzywający jest podmiotem kontrolowanym przez AOC Health HoldCo S.a r.l., która z kolei jest podmiotem kontrolowanym przez Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)