Fundacja BGK przekazała 1,5 mln zł na wsparcie 10 szpitali

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego przeznaczyła łącznie 1,5 mln zł na wsparcie szpitali w walce z COVID-19, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wsparcie otrzymały placówki w Elblągu, Siedlcach, Jędrzejowie i Warszawie, a niebawem otrzymają je również szpitale w Poznaniu, Wejherowie, Tomaszowie Lubelskim oraz dwie placówki w Kielcach. Trwają rozmowy ze szpitalem w Krotoszynie. Przy wyborze placówek wymagających wsparcia BGK współpracuje z Ministerstwem Zdrowia.

BGK przypomina, że wypracował systemowe rozwiązania, które pomogą przedsiębiorcom przetrwać w trudnym okresie pandemii.

„Gwarancje kredytowe i pożyczki płynnościowe, które przygotował Bank Gospodarstwa Krajowego, to bardzo istotna część wsparcia dla polskich przedsiębiorców w czasie wstrzymania aktywności gospodarczej. Tak samo, jak miejsca pracy, w obecnej sytuacji, ważne jest solidarne wsparcie dla służby zdrowia” – czytamy w komunikacie.

Na prośbę BGK firma, która na co dzień dostarcza owoce do biur banku, od marca przekazuje je personelowi medycznemu sześciu szpitali w Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie i dwóm w Warszawie. Do dziś przekazano w ten sposób ponad 2 tony świeżych owoców. Korzyść jest obopólna, ponieważ tym samym firma dostarczająca owoce nie straci swojego zlecenia w okresie kwarantanny, podkreślono.

„Personel medyczny każdego dnia z wielkim poświęceniem angażuje się w walkę o zdrowie i życie pacjentów. Dlatego nasz bank wspiera służbę zdrowia w każdy dostępny nam sposób. Tym drobnym gestem chcemy wyrazić wdzięczność za najważniejszą – w tym trudnym czasie – pracę lekarzy, pielęgniarek i sanitariuszy. Dzisiaj wszyscy musimy łączyć siły” – podsumowała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie.

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako polski bank rozwoju, we współpracy z resortami rozwoju i finansów oraz sektorem bankowym przygotował zestaw narzędzi wspierających polskie firmy. Pomogą one zabezpieczyć płynność finansową przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branży. To m.in. korzystniejsze warunki udzielania gwarancji de minimis, utworzenie Funduszu Gwarancji Płynnościowych czy system dopłat do oprocentowania kredytów. Pracuje także nad poszerzeniem wsparcia z wykorzystaniem funduszy europejskich.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

(ISBnews)