Jest rozporządzenie ws. telerehabilitacji

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Wprowadzano ono telerehabilitację na szeroką skalę.

Projekt rozporządzenia przewiduje: możliwość realizacji porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, jeżeli ten sposób realizacji świadczenia opieki zdrowotnej nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia świadczeniobiorcy; dopuszczenie zawieszenia terminów udzielania świadczeń do czasu odwołania stanu epidemii.

„Dopuszcza się realizację porad lekarskich, porad lub wizyt terapeutycznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jeżeli ten sposób realizacji świadczenia opieki zdrowotnej nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia świadczeniobiorcy” czytamy w uzasadnieniu.

Rozporządzenie (pełny tekst: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332502/katalog/12678978#12678978) wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.