Kolejna partia chlorochiny trafi do aptek od 2 kwietnia br.

Kolejne partie leku Arechin (chlorochina) zostaną udostępnione potrzebującym pacjentom w szpitalach i aptekach począwszy od 2 kwietnia 2020 roku. Warto dodać – jak ustaliło ISBzdrowie – że producent udostępnia Ministerstwu Zdrowia lek za darmo, a także sama go rozwozi.

„Rozumiejąc powagę aktualnej sytuacji epidemiologicznej, Adamed podjął decyzję o przekazaniu leku w formie darowizny dla szpitali i oddziałów zakaźnych w całej Polsce, wskazanych przez Ministra Zdrowia do leczenia pacjentów z Covid-19. Adamed również nieodpłatnie dostarczy, tzn. zapewni transport produktu do szpitali” – informuje spółka w komunikacie.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia lek będzie wydawany w szpitalach jednoimiennych oraz dedykowanych szpitalach zakaźnych w całej Polsce, wyznaczonych przez MZ do leczenia pacjentów hospitalizowanych, pacjentów pozostających w miejscach izolacji oraz dla pacjentów w izolacji domowej.

Jak przypomina firma dla pacjentów, którzy stosują Arechin w innych zarejestrowanych wskazaniach (lek jest stosowany np. w reumatoidalnym zapaleniu stawów, toczniu rumieniowatym) „na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 w sprawie ograniczenia w wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta produkt będzie objęty reglamentacją i możliwe będzie wystawienie i zrealizowanie recepty tylko na maksymalnie dwa opakowania leku na jednego pacjenta (nr PESEL) w okresie 30 dni”.

Pacjenci będą mogli zakupić lek w aptece tylko na podstawie wystawionej przez lekarza recepty z odpłatnością refundacyjną 30% i tylko we wskazaniach objętych refundacją: zimnica (malaria), pełzakowica i ropień wątroby, różne postacie tocznia rumieniowatego, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL, porfiria skórna późna.

Pacjent po otrzymaniu recepty powinien skontaktować się telefonicznie lub osobiście z wybraną apteką – najlepiej najbliższą swojego miejsca pobytu i zamówić lek (przy e-recepcie podając nr PESEL i PIN recepty, a przy recepcie papierowej PESEL i 6 ostatnich cyfr z numeru recepty). Farmaceuta zamówi lek bezpośrednio w hurtowni producenta, która dostarczy lek do apteki realizując konkretną receptę. Pacjent będzie mógł odebrać lek w aptece po uzyskaniu informacji telefonicznej od farmaceuty, o tym, że lek został dostarczony. Odpłatność pacjenta za jedno opakowanie leku we wskazaniach objętych refundacją pozostaje bez zmian i wynosi 5,80 zł.

„Taki system dystrybucji leku wynika z Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 i został wypracowany w celu zapewnienia dostępności leku dla pacjentów, którzy faktycznie go potrzebują, wyeliminowania nieuzasadnionego stosowania leku bez wskazań lekarskich i gromadzenia leku na zapas” – zaznacza Adamed. – „Jednocześnie chcemy podkreślić, że jest to rozwiązanie czasowe”.

Lek produkowany jest na bieżąco i jego następne partie trafią na rynek do końca kwietnia 2020.