Mercator Medical miał 2,33 mln zł straty netto, 24,63 mln zł EBITDA w 2019 r.

Mercator Medical odnotował 2,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,19 mln zł wobec 16,63 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 24,63 mln zł wobec 30,56 mln zł rok wcześniej.

„Grupa Mercator Medical wypracowała w 2019 roku 24,6 mln zł wyniku EBITDA, co jednak przy zaktualizowaniu wartości aktywa podatkowego w Tajlandii (zdarzenie niegotówkowe) i ponoszeniu kosztów finansowych długu wykorzystanego na budowę fabryki rękawic z lateksu syntetycznego nie pozwoliło na osiągnięcie zysku netto (-2 mln zł). Miniony rok rozpoczął się od trudnego okresu splotu negatywnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Kontynuując długoterminowy wzrost skali działania, z kwartału na kwartał grupa dynamicznie zwiększała zyskowność, notując w rekordowym III kw. najwyższe w swojej historii wartości kwartalnych skonsolidowanych przychodów i EBITDA. Trend ten nieco zwolnił w IV kwartale, do czego przyczyniły się m.in. niewystarczające względem popytu zapasy rękawic w segmencie dystrybucyjnym” – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540,33 mln zł w 2019 r. wobec 420,41 mln zł rok wcześniej.

Wzrost sprzedaży do USA o 72% rok do roku sprawił, że to właśnie kraj ten stał się największym odbiorcą grupy (159 mln zł) w 2019 r. Sprzedaż w Polsce wzrosła o 13%, do 150 mln zł i to właśnie te dwa kraje odpowiadały za ponad 57% obrotów. Na trzecim miejscu uplasowała się Ukraina (35 mln zł, +43%), na czwartym – Rosja (32 mln zł, +21%), a na piątym Rumunia (23 mln zł, +14%).

„Rok 2019 jest już historią, ale o ile jesteśmy zadowoleni z powiększenia sprzedaży o 120 mln zł, o tyle wynik EBITDA i netto na pewno nas nie satysfakcjonują. Podjęliśmy wiele inicjatyw wewnętrznych, aby zwiększać naszą efektywność i marże. Jednym z takim ruchów było postawienie na produkcję cięższych rękawic ochronnych zamiast lżejszych rękawic stricte medycznych, jak również – w ślad za trendami światowymi – konwersja części linii produkcyjnych rękawic z lateksu naturalnego na syntetyczny” – skomentował wyniki prezes Wiesław Żyznowski, cytowany w komunikacie.

W samym IV kw. przychody wzrosły o 5% r/r do 138,6 mln zł, a wynik EBITDA wzrósł o 28% r/r do 9,6 mln zł (przy uwzględnieniu wyniku EBITDA za IV kw. 2019 r. wynikającego z raportu okresowego (7,6 mln zł), oczyszczonego o szacunkowy efekt zdarzeń jednorazowych w fabryce w Tajlandii (około 1 mln zł) oraz utraconej sprzedaży w segmencie dystrybucji (około 1 mln zł)).

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 1,85 mln zł wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)