Selvita ma rozszerzający współpracę aneks do umowy, nowa wartość to 5,2 mln zł

Selvita otrzymała od spółki farmaceutycznej z siedzibą w Niemczech (klient) aneks rozszerzający dotychczasową współpracę prowadzoną w ramach umowy zawartej w 2011 r., którego wartość wynosi 624 984 euro (ok. 2 837 115 zł), podała Selvita.

„Na skutek rozszerzenia współpracy w ramach zmienionego zlecenia wartość umowy, realizowanej w 2020 r. wynosi łącznie 1 142 300 euro (5 185 471 zł […]). Prowadzona na rzecz klienta współpraca dotyczy wsparcia chemicznego projektów badawczo-rozwojowych klienta prowadzących do odkrywania nowych leków. Zarząd emitenta po rozszerzeniu współpracy uznaje umowę jako znaczącą z uwagi na łączną wartość umowy oraz perspektywy dalszego rozwoju działalności emitenta” – czytamy w komunikacie.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty – Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)