Ministerstwo Zdrowia ogłosiła konkurs na wymianę akceleratorów. Następne będą mammografy

Minister Zdrowia ogłosił konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) pn. „Doposażenie zakładów radioterapii”. „Zadanie przewiduje wymianę wyeksploatowanych ponad 10-letnich akceleratorów, celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów podczas leczenia napromienianiem oraz zwiększenia dostępności pacjentów do nowoczesnej radioterapii w poszczególnych województwach” – uzasadnia ministerstwo.

Mając na uwadze trudną sytuację szpitali będącej konsekwencją aktualnej sytuacji epidemicznej związanej z walką z wirusem COVID-19, Minister Zdrowia podjął decyzję o zwiększeniu w stosunku do ubiegłego roku, poziomu dofinansowania zakupu akceleratorów do radioterapii, z 7 mln zł do wysokości 8 mln zł na 1 aparat. Po raz pierwszy w tym roku nie będzie wymagany również finansowy wkład własny szpitala w zakupie sprzętu – czytamy w w komunikacie resortu zdrowia.

W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie konkursu na zakup nowoczesnych mammografów cyfrowych. „Celem zadania jest zapewnienie odpowiedniej dostępności i jakości realizowania procedur diagnostyki profilaktycznej w onkologii. Zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych dla kobiet jest jednym z priorytetów polityki zdrowotnej w Polsce. Poprawa w zakresie zwiększenia liczby nowoczesnych systemów mammograficznych przyczyni się do wcześniejszego rozpoznania choroby, a przede wszystkim do lepszego określenia stopnia jej zaawansowania i kontroli leczenia”.

Docelowo w ramach NSO w ramach poprawy jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych, planowane jest wprowadzenie do końca 2023 r. obowiązku stosowania mammografów cyfrowych w wykonywaniu badań przesiewowych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi” – przypomina MZ.

NSO zakłada w latach 2020-2030 m.in. sfinansowanie inwestycji w uzupełnienie i wymianę wyeksploatowanych wyrobów medycznych służących do kształcenia, diagnostyki i leczenia nowotworów, celem zagwarantowania wykrywania większej liczby nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania choroby, skuteczniejszego leczenia pacjentów onkologicznych oraz poprawę jakości życia chorych na nowotwory.