MR: Ograniczenia dot. wywozu sprzętu ochrony poza UE są przedłużone o 30 dni

O kolejne 30 dni utrzymane zostają ograniczenia, dotyczące wywozu środków ochrony osobistej poza teren Unii Europejskiej, podało Ministerstwo Rozwoju (MR). Wywóz wymaga specjalnego pozwolenia. Dotyczy to takich przedmiotów jak okulary i przyłbice ochronne, osłony twarzy, sprzęt do ochrony ust i nosa, odzież ochronna, rękawice.

Ograniczenia wywozu obowiązują od 15 marca.

„Na całym jednolitym rynku UE występują ograniczenia niepozwalające zaspokoić zapotrzebowania klientów na odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności maski ochronne na usta. Obecny poziom produkcji unijnej oraz istniejące zapasy nie wystarczą do zaspokojenia popytu w Unii. Wymóg uzyskania pozwolenia ma na celu zapewnienie takiego poziomu dostaw w Unii, który zaspokoi podstawowe zapotrzebowanie” – wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju (MR) w komunikacie.

Bez takiego pozwolenia wywóz jest zakazany.

„Ograniczenie będzie obowiązywało przez 30 dni, począwszy od 26 kwietnia br. Termin rozpatrzenia wniosku o pozwolenie nie przekracza 5 dni roboczych […]. W wyjątkowych okolicznościach […] okres ten może zostać przedłużony o kolejnych 5 dni roboczych” – podało resort.

W przypadku eksportu w ramach pomocy humanitarnej, wnioski rozpatrywane będą do 2 dni roboczych.

(ISBnews)