Priorytetowe dziedziny medycyny na nowo

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Za takie dziedziny uznano chirurgię dziecięcą, choroby zakaźne i medycynę paliatywną, natomiast dziedziną priorytetową przestaje być ortodoncja. „Celem projektu rozporządzenia jest dostosowanie katalogu priorytetowych dziedzin medycyny do epidemiologiczno-demograficznych potrzeb kraju” – czytamy w uzasadnieniu.

Jak informuje MZ, obecnie w trakcie szkolenia specjalizacji z chorobach zakaźnych jest 124 medyków. Z kolei lekarzy w trakcie specjalizacji w chirurgii dziecięcej jest
144, w trakcie specjalizacji w medycynie paliatywnej – 134, a w trakcie specjalizacji w ortodoncji – 127. Jak dodaje resort w uzasadnieniu, problemem jest średni wiek specjalistów, przekraczający 60 lat.

Dopisanie tych specjalności do wykazu oznacza, że lekarzom odbywającym szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury przysługiwać będzie wyższe wynagrodzenie.

Priorytetowymi dziedzinami medycyny są:
1) anestezjologia i intensywna terapia;
2) chirurgia dziecięca;
3) chirurgia ogólna;
4) chirurgia onkologiczna;
5) choroby wewnętrzne;
6) choroby zakaźne;
7) geriatria;
8) hematologia;
9) kardiologia dziecięca;
10) medycyna paliatywna;
11) medycyna ratunkowa;
12) medycyna rodzinna;
13) neonatologia;
14) neurologia dziecięca;
15) onkologia i hematologia dziecięca;
16) onkologia kliniczna;
17) patomorfologia;
18) pediatria;
19) psychiatria;
20) psychiatria dzieci i młodzieży;
21) radioterapia onkologiczna;
22) stomatologia dziecięca.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pełny tekst dostępny: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332250/katalog/12676358#12676358