Prof. Gaciong nowym Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

21 kwietnia 2020 r. Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało prof. Zbigniewa Gacionga na Rektora WUM na kadencję 2020-2024. Za jego kandydaturą głosowało 118 elektorów, 80 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Zbigniew Antoni Gaciong urodził się 17 grudnia 1955 w Warszawie. Jest profesorem nauk medycznych, nauczycielem akademickim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalności naukowe: choroby wewnętrzne, nadciśnienie tętnicze.

Od 1998 r. jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM. Jest również członkiem Rady Doskonałości Naukowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu – w dyscyplinie nauk medycznych.

W latach 1996–2002 był prodziekanem I Wydziału Lekarskiego, w 2002–2005 prodziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego. W latach 2005–2012 dziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej.

Należy do licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych (m.in. Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego – prezes, High Blood Pressure Council – American Heart Association).