RE: Wszystkie środki strukturalne za 2020 r. mogą trafić na walkę z pandemią

Państwa członkowskie Unii Europejskiej będą mogły przekazać wszystkie dostępne środki z funduszy strukturalnych w roku 2020 na przeciwdziałanie skutkom pandemii COViD-19. Rada Europejska przyjęła zmiany w przepisach w tym zakresie, poinformowała Rada.

„Zmiany te pozwolą państwom członkowskim przekierować dostępne zasoby na działania związane z kryzysem” – czytamy w komunikacie.

„Inicjatywa inwestycyjna 'plus'” w odpowiedzi na koronawirusa, została przyjęta w ramach procedury pisemnej niecałe trzy tygodnie po tym, jak zaproponowała ją Komisja Europejska. W ubiegłym tygodniu zatwierdził ją Parlament Europejski.

„Ten zestaw środków gospodarczych zapewnia wyjątkową elastyczność, która pozwoli w pełni zmobilizować wszelkie niewykorzystane wsparcie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Ma ono pomóc państwom członkowskim sięgnąć po więcej zasobów i przekazać je na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, wparcie w związku z ograniczeniem czasu pracy oraz dla sektora opieki zdrowotnej” – powiedział chorwacki minister rozwoju regionalnego i funduszy UE Marko Pavić, cytowany w komunikacie.

„Polityka spójności okazała się więc kluczowa w reagowaniu na pandemię: pozwoli łagodzić wstrząsy gospodarcze, zabezpieczyć firmy i wspierać miejsca pracy” – dodał.

Zawieszono niektóre przepisy, określające zakres i priorytety krajowych programów, finansowanych z funduszy strukturalnych, oraz warunki, na jakich regiony mogą otrzymywać wsparcie.

„Dzięki temu państwa członkowskie będą mogły w elastyczny sposób przekierowywać pieniądze między funduszami i regionami, aby stosownie do swoich potrzeb łagodzić społeczno-gospodarcze szkody wynikające z pandemii” – podała Rada Europejska w komunikacie.

Oznacza to, że na radzenie sobie ze skutkami pandemii można przeznaczyć wszystkie rezerwy funduszy strukturalnych na 2020 r.

Ponadto od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. państwa członkowskie będą mogły występować o stuprocentowe wsparcie z budżetu UE (bez wkładu własnego).

Co do zasady, programy polityki spójności są finansowane z budżetu UE, przy udziale wkładu własnego państw.

Celem zmian – jak podaje Rada Europejska – jest odciążenie budżetów krajowych i ukierunkowanie inwestycji na opiekę zdrowotną, małe i średnie firmy oraz programy pracy tymczasowej.

Także dla rolników przewidziano pożyczki i gwarancje do 200 000 euro, podano.

Zmiany mają wejść w życie 24 czerwca.

(ISBnews)