ABM chce by powstały Centra Wsparcia Badań Klinicznych

Agencja Badań Medycznych (ABM) przeznaczy 100 mln na stworzenie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK). Inicjatywa ma na celu zwiększenie liczby zarówno badań klinicznych, jak i ich uczestników w Polsce, a także wykorzystanie potencjału sektora badań klinicznych dla zwiększenia konkurencyjności krajowej gospodarki.

Konkurs na tworzenie i rozwój CWBK jest realizacją Planu Rozwoju Badań Klinicznych. Jak podkreśla p.o. Prezesa dr n. med. Radosław Sierpiński „stworzenie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych jest realizacją ubiegłorocznych obietnic i przyczyni się do poprawy atrakcyjności rynku badań klinicznych w Polsce, a co najważniejsze do wzrostu dostępności do badań dla pacjentów, poprawy ich standardu i bezpieczeństwa”.

„Biorąc pod uwagę wielkość populacji Polski, wartość polskiego rynku badań klinicznych powinna być trzykrotnie większa niż obecnie 2 mld zł” – tłumaczy cytowany w komunikacie Sierpiński.

W związku z tym, jednym z kroków podjętych przez ABM, mających na celu likwidację barier w tym zakresie jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, funkcjonujących w modelu usług wspólnych zapewniających kompleksowe i systemowe wsparcie realizacji badań zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

„To pakiet rozwiązań dla naukowców, lekarzy oraz pacjentów umożliwiający dostęp do najnowszych terapii już na etapie ich wdrożenia przy zachowanych najwyższych standardach jakości i bezpieczeństwa” – podsumowuje Sierpiński.

Pierwszym krokiem realizacji projektu przez ABM było określenie standardu modelowego CWBK, kolejnym jest pomoc w rozwoju Centrów poprzez dofinansowanie trzech obszarów: zasobów ludzkich, rozbudowy istniejącej infrastruktury oraz systemów wspierających i jakościowych. Efektem podjętych działań będzie stworzenie sieci ośrodków, w których zostaną wdrożone jednolite, systemowe rozwiązania jakościowe.

„Wprowadzone rozwiązania, pozwolą na skrócenie całkowitego czasu przeprowadzenia badania oraz zwiększą jakość uzyskanych danych. Zmiany te, pozwolą na uatrakcyjnienie rynku badań klinicznych w Polsce, co przyczyni się do częstszego wyboru przez sponsorów polskich ośrodków badawczych, a tym samym wzrost liczby prowadzonych badań i dostępu do nowoczesnych, innowacyjnych terapii dla pacjentów” – czytamy w komunikacie.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi 100 mln złotych. Nabór wniosków trwa od 11 maja do 30 lipca 2020 r. Wszelkie pytania dotyczące konkursu, należy kierować pod adres mailowy: cwbk@abm.gov.pl

W związku z ogłoszeniem konkursu, Agencja Badań Medycznych zaprasza do udziału w webinarium informacyjnym. w zakresie założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków. Webinarium odbędzie się 19.05, o godz. 11:00.