Gedeon Richter kupił prawa do produktu biopodobnego od spółki Mycenax

Gedeon Richter zawarł umowę z Mycenax Biotech, która dotyczy zakupu praw biopodobnego tocilizumabu stosowanego w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Na mocy umowy Gedeon Richter przejął prawa do rozwoju, produkcji leków stosowanych w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, jak również komercjalizacji produktu. Prawa do tocilizumabu obejmują własność intelektualną, technologiczne know-how, jak również bazy danych zebrane przez Mycenax. Wartość transakcji wynosi 16,5 mln USD (płatna
w czterech ratach).

Gedeon Richter wpłacił zaliczkę w wysokości 2 mln USD na poczet wyłączności rozmów negocjacyjnych, a po podpisaniu umowy dokona płatności (z góry) dalszych 3 mln USD
w ramach ceny nabycia aktywów. Strony oczekują, że produkt dotrze na rynki Unii Europejskiej, Kanady, Australii i Japonii 2025 w roku.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z kształtującego się w firmie portfolio produktów biologicznych” – podkreśla Gábor Orbán, CEO Gedeon Richter. – „Tocilizumab to bardzo obiecujący produkt biopodobny”.

Tocilizumab jest produktem biologicznym, stosowanym w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Produkt zatwierdzono również w leczeniu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów w pediatrii, układowego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic oraz zespołu uwalniania cytokin wywołanego przez komórki CAR-T. Tocilizumab dostępny jest zarówno do podawania podskórnego jak i dożylnego.