Kolejarze wsparli Narodowy Instytut Leków

Spółki z Grupy PKP przekazały Fundacji Grupy PKP 1,5 mln zł na rzecz rozszerzenia działalności Narodowego Instytutu Leków. Dotacja celowa umożliwi Instytutowi rozpoczęcie testów na obecność koronawirusa COVID-19.

Narodowy Instytut Leków otrzymał od Fundacji Grupy PKP 1,5 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonywania badań diagnostycznych w kierunku zakażenia koronawirusem.

„Wsparcie placówek medycznych, szpitali oraz szeroko rozumianej służby zdrowia to nasz priorytet. Dzięki środkom zebranym w wyniku współpracy Fundacji ze spółkami Grupy PKP pomożemy rozszerzyć działalność Narodowego Instytutu Leków, gdzie eksperci będą wykonywali testy diagnostyczne w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Przekazane środki przyczynią się do wykonywania 150 testów dziennie. Walka z koronawirusem to obecnie najważniejsze działanie fundacji” – informuje cytowana w komunikacie Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu materiałów i odczynników, w tym zestawów do izolacji RNA, środków ochrony osobistej, materiałów jednorazowych, preparatów odkażających oraz do utylizacji odpadów medycznych.