MR ogłosiło nabór koncepcji polskich kandydatów do sieci EDIH

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór koncepcji biznesowych polskich kandydatów zainteresowanych wejściem do sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs, EDIH) tworzonych przez Komisję Europejską w ramach Programu Cyfrowa Europa (Digital Europe Programme), podał resort. Planowany w programie budżet dla Polski wynosi ok. 60 mln euro plus wkład krajowy.

„Ministerstwo Rozwoju zwraca się z zaproszeniem do udziału w naborze koncepcji potencjalnych ośrodków EDIH, który jest kolejnym elementem przygotowań do wdrożenia sieci EDIH w Polsce. Zgłoszone w obecnym callu propozycje pozwolą przeprowadzić rozpoznanie aktualnych zasobów w poszczególnych regionach a następnie będą poddane procesowi akceleracji w celu ukształtowania dojrzałej sieci ośrodków EDIH w Polsce. W docelowym konkursie preferowane będą propozycje możliwie zintegrowane regionalnie i funkcjonalnie, przy zachowaniu jednocześnie wyróżniającej specjalizacji ośrodka” – czytamy w komunikacie.

Ostateczny proces wyłaniania Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych będzie miał charakter półotwarty i dwustopniowy (otwarty etap krajowy i ograniczony etap unijny). Warunki wyboru będą nawiązywać zarówno do kryteriów opracowanych na potrzeby konkursu „Standaryzacja usług Hubów innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”, przeprowadzonego w 2019 r., jak i do kryteriów zaprezentowanych w roboczym dokumencie Komisji Europejskiej.

Integratorem krajowej sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowej będzie Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, podano także.

Hub Innowacji Cyfrowych to ośrodek, którego rolą jest pomoc przedsiębiorstwom w zwiększaniu konkurencyjności poprzez wsparcie ich w transformacji cyfrowej – zarówno poprzez udoskonalanie dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań cyfrowych aktualnego modelu biznesowego oraz produktów lub usług, jak ich poprzez daleko idącą ich zmianę. Huby mają działać w modelu one-stop-shop, obsługując przedsiębiorstwa w swoim regionie, chcące dokonać cyfrowej transformacji prowadzonej działalności gospodarczej. Usługi oferowane przez hub umożliwić mają każdemu przedsiębiorcy zbudowanie planów transformacji cyfrowej, dostęp do aktualnej specjalistycznej wiedzy, a także testowanie rozwiązań lub eksperymentowanie z najnowszymi technologiami, mającymi potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych przez niego produktów, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych. Huby powinny zapewniać również kontakty z młodymi firmami innowacyjnymi, ukierunkowywać i ułatwiać dostęp do finansowania inwestycji w cyfrową transformację, świadczyć pomoc w łączeniu użytkowników i dostawców innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w całym łańcuchu wartości oraz tworzą synergię między poszczególnymi ośrodkami w kraju poprzez możliwi komplementarne specjalizacje, wyjaśniono.

(ISBnews)