MZ ogłosił konkursy w ramach POLKARD

W roku 2020 w ramach prowadzonych postępowań konkursowych można uzyskać dofinansowania zakupu aparatu USG z funkcją echokardiografii (termin składania ofert do 4 czerwca br.) oraz aparatu RTG z ramieniem C (termin składania wniosków do 12 czerwca). Na realizację ww. zadań Minister Zdrowia zabezpieczył środki publiczne w łącznej kwocie ponad 12 mln zł – maksymalna kwota środków, o których przyznanie może ubiegać się oferent wynosi – w przypadku zakupu aparatu USG: 250 tys. zł, natomiast w przypadku aparatu RTG z ramieniem C: 750 tys. zł. Aby wziąć udział w postępowaniu wystarczy założyć konto w Systemie Składania Wniosków Ministerstwa Zdrowia, dostępnym pod adresem konkursy.mz.gov.pl, pobrać i uzupełnić dokumentację ofertową, a następnie złożyć wniosek.

Jedną z ważniejszych zmian, wprowadzonych w ogłoszonych tym roku postępowaniach konkursowych w ramach programu POLKARD w stosunku do ogłoszeń z lat ubiegłych jest fakt, iż w roku 2020 nie jest wymagane zapewnienie przez oferenta minimalnego wkładu własnego w koszcie zakupu sprzętu.

Szczegółowe informacje – wraz z instrukcją dotyczącą sposobu złożenia oferty – znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym postępowaniom konkursowym: https://www.gov.pl/web/zdrowie/doposazenie-w-aparaty-usg-z-mozliwoscia-echokardiografii-celem-diagnozowania-i-leczenia-chorob-ukladu-krazenia-w-roku-2020
i https://www.gov.pl/web/zdrowie/doposazenie-w-aparaty-rtg-z-ramieniem-c-celem-umozliwienia-udzielania-swiadczen-z-zakresu-chirurgii-naczyniowej-i-leczenia-chorych-z-zaburzeniami-rytmu-serca