Powstał Zespół Parlamentarny ds. suwerenności lekowej Polski

Stymulowanie działań wspierających rozwój możliwości produkcyjnych krajowego przemysłu farmaceutycznego, to główny cel nowego Zespołu Parlamentarnego, który powołała dzisiaj grupa posłów.

Zdaniem Tadeusza Chrzana, Posła na Sejm RP (PiS) oraz Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności lekowej Polski, ta inicjatywa to odpowiedź na apel premiera, aby produkować jak najwięcej leków w Polsce i wprowadzać takie narzędzia, które pobudzałyby rozwój krajowej gospodarki.

„W naszym zespole zajmiemy się przede wszystkim budową świadomości społecznej na temat tego kluczowego elementu systemu ochrony zdrowia. Dziś – w dobie koronawirusa, w szczególny sposób widać, że kapitał ma narodowość, a suwerenność lekowa to gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Jako zespół chcemy wspierać wprowadzenie takich narzędzi i mechanizmów, które wzmocnią tych producentów, którzy leki produkują w Polsce. Naszym długoterminowym celem i priorytetem powinno być odbudowanie i rozwój krajowego sektora farmaceutycznego. To dla nas szansa na wzrost PKB i nowe miejsca pracy” – przekonuje poseł Chrzan.

Do zadań zespołu będzie również bieżący monitoring realizacji zapisów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Polityki Lekowej Państwa 2018-2022 w zakresie bezpieczeństwa lekowego. Senatorowie i posłowie zajmą się także koordynacją współpracy między agendami państwa, organizacjami zrzeszającymi producentów oraz środowiskiem pacjentów.

„Cieszymy się, że wreszcie temat Refundacyjnego Trybu Rozwojowego (RTR) znalazł wreszcie zrozumienie. Mam nadzieję, że wreszcie ten projekt o którym mówimy od lat doczeka się realizacji” – komentuje dla ISBzdrowie Katarzyna Dubno, wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.