Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Warszawska prokuratura rozszerzyła śledztwo dotyczące oszustwa przy sprzedaży maseczek dla Ministerstwa Zdrowia o dostawy dla KGHM i WOŚP – one również zawierały maseczki niskiej jakości, z podrobionymi certyfikatami. Jak podaje „Rz”, punktem stycznym tych trzech dostaw były właśnie certyfikaty przedstawiane przez sprzedających.

Dziennik Gazeta Prawna
–Rząd, realizując zakupy środków ochronnych różnymi kanałami, podpisał umowy m.in. z KGHM, Lotosem i Agencją Rozwoju Przemysłu. W umowach tych określono limit wydatków na 825 mln zł. Gdy okazało się, że sprowadzone maseczki nie spełniają norm, wstrzymano wydawanie towaru. Spółki Skarbu Państwa biorące udział w tych zakupach nie otrzymały od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zwrotu kosztów. Jeśli wyniki badań w zewnętrznym laboratorium potwierdzą wyniki uzyskane przez CIOP, tzn. okaże się, że maseczki spełniają normy maseczek chirurgicznych, KPRM zwróci spółkom równowartość zakupu takich właśnie maseczek. Zdaniem KPRM spółki same powinny zgłosić się do kontrahentów o zwrot pieniędzy.