Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Warunkowo do stosowania w UE został dopuszczony drugi lek do terapii rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) – Zolgensma. W styczniu 2019 r. Ministerstwo Zdrowia włączyło do refundacji pierwszą terapię powstrzymującą rozwój choroby. Komisja Europejska zezwalając na stosowanie Zolgensmy, stwierdziła jednocześnie, że dane na temat jej skuteczności są zbyt skąpe, i zobowiązała producenta do uzyskania i przedstawienia pełniejszej informacji na temat leku.

Gazeta Wyborcza
–Jak podaje „GW”, maseczki kupione przez resort zdrowia od Łukasza G. powinny od początku wzbudzać wątpliwości ministerstwa, jednak ich jakość skontrolowano dopiero 36 dni po zakupie. Dostawca w korespondencji z MZ od początku podkreślał, że stawka VAT przypisana do towaru wynosi 23%, podczas gdy wyroby medyczne są objęte VAT w wys. 8%.

Dziennik Gazeta Prawna
— Liczba najciężej chorych na CoV-2 systematycznie spada, należy jednak liczyć się z drugą falą epidemii. Może do niej dojść nawet w sierpniu lub wrześniu, wynika z obliczeń Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.
–Chlorochina, którą w połowie marca dopuszczono do użytku w przypadku chorych na CoV-2, okazała się nieskuteczna, a nawet szkodliwa, wynika ze studium opublikowanego w „The Lancet”. Autorzy badania porównali karty 96 tys. pacjentów. Osobom otrzymującym lek częściej groziły problemy z sercem, w tej grupie wyższa była również śmiertelność.