W WUM trwają prace nad hełmem do wentylacji nieinwazyjnej

Łukasz Wróblewski – anestezjolog z II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK WUM stworzył koncepcję hełmu do nieinwazyjnej wentylacji, wspierającego oddychanie u pacjentów zarażonych koronawirusem. W prace nad tym nowym w Polsce rozwiązaniem zaangażowane są dwa zespoły inżynierskie – z Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Wydziałem Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

„Na filmach i zdjęciach z włoskich szpitali, które ostatnio pojawiały się w mediach, wielokrotnie pokazywano pacjentów mających na głowie taki foliowy hełm nawet przez kilka dni. Ta forma tlenoterapii i wsparcia oddechowego wydaje się dobrą alternatywą dla innych metod wentylacji nieinwazyjnej, zwłaszcza w dobie ograniczania bezpośredniego kontaktu z potencjalnie zakaźnym powietrzem wydychanym przez pacjenta. W literaturze podkreślana jest jej wartość na początkowym etapie leczenia niewydolności oddechowej umożliwiająca uniknięcie wentylacji mechanicznej u części pacjentów nie tylko w przebiegu COVID-19. W Polsce ten sposób wentylacji nieinwazyjnej nie jest szeroko rozpropagowany, głównie z powodu wysokich kosztów jednorazowych hełmów, a obecnie również z powodu braku możliwości ich zakupu” – wyjaśnia cytowany w komunikacie lek. Łukasz Wróblewski, koordynator projektu.

Razem z zespołem inżynierów: dr. inż. Przemysławem Siemińskim z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz z mjr. dr. inż. Pawłem Płatkiem z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej opracowano projekt hełmu, wykonano za pomocą techniki druku 3D niezbędne elementy armatury (zawory, łączniki, zastawki). Znaleziono również polską firmę, która przygotowuje kolejne prototypy do badań. Jednocześnie w tym zespole, we współpracy z dr. inż. Jarosławem Seńką z Politechniki Warszawskiej, trwają prace nad zaprojektowaniem i wykonaniem systemów pozwalających na kontrolowane podawanie do hełmu tlenu w określonym stężeniu i pod określonym ciśnieniem. Dzięki pomocy zespołu prof. Rafała Krenke z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii UCK WUM oceniana jest również skuteczność zastosowania w połączeniu z hełmem dostępnych przenośnych urządzeń do terapii bezdechu sennego.

Podczas badań z kolejnymi prototypami hełmów badacze skupiają się na kontroli stężenia tlenu i dwutlenku węgla w środku hełmu, utrzymaniu akceptowalnego poziomu szumu generowanego przez wpadające powietrze oraz na sprawnym systemie awaryjnego dostępu do głowy pacjenta. Ważne są też wygoda stosowania oraz utrzymanie możliwości komunikacji pacjenta z otoczeniem.

Obecnie z powodzeniem testy hełmów prowadzone są na członkach zespołu i studentach ochotnikach, a w kolejnym etapie – po certyfikacji planowane jest ich zastosowanie również u pacjentów z niewydolnością oddechową w przebiegu COVID-19, jak i innych chorób płuc.

Naukowcy starają się o środki na przygotowanie kolejnych prototypów i dalsze prowadzenie badań. Chcą również propagować świadomość tej metody leczenia wśród pulmonologów oraz lekarzy pracujących na oddziałach intensywnej terapii.

Tekst opracowało Biuro Informacji i Promocji na podstawie materiałów przygotowanych
przez Łukasza Wróblewskiego z II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK WUM, Fot.: Dział Fotomedyczny WUM, lek. Łukasz Wróblewski