Aplikacja AI do diagnostyki COVID-19 z bezpłatnym dostępem już w Polsce

Grupa Synektik udostępnia szpitalom w Polsce aplikację InferRead CT Lung COVID-19 – oprogramowanie umożliwiające szybkie wykrywanie choroby COVID-19 podczas badania płuc z użyciem tomografii komputerowej (TK). Bazujące na sztucznej inteligencji (AI) narzędzie dokonuje szybkiej analizy badań TK i, wykorzystując wiedzę zdobytą w trakcie badań setek tysięcy pacjentów na całym świecie, umożliwia rozpoznanie choroby wywołanej koronawirusem nawet we wstępnej fazie jej rozwoju.

Dostęp do wyników i raportów AI dla badań tomografii komputerowej płuc pod kątem COVID-19 odbywa się za pośrednictwem autorskiej platformy Synektik: Zbadani.pl.
InferRead CT Lung COVID-19 to oprogramowanie stworzone przez międzynarodową firmę InferVision, specjalizującą się w tworzeniu inteligentnych, samouczących się aplikacji wspierających diagnostykę obrazową. Opracowane na początku 2020 r. w odpowiedzi na wybuch pandemii COVID-19, obecnie stosowane jest w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, w tym m.in. w Chinach, Japonii, Niemczech, Włoszech i Francji. Rozwiązanie było wykorzystywane na pierwszej linii frontu walki z COVID-19 m.in. przez szpitale w chińskim Wuhan oraz włoskim Turynie.

Aplikacja InferRead CT Lung COVID-19 dzięki zaawansowanym algorytmom AI pomaga radiologom szybko i dokładnie dokonać oceny stanu zdrowia pacjenta. Umożliwia m.in. równoczesne wykrywanie i segmentację zmian chorobowych, zmierzenie objętości zmian zapalnych czy obliczenie objętościowego odsetka zmian chorobowych w płucach. U zdiagnozowanych pacjentów aplikacja ułatwia m.in. śledzenie progresji choroby porównując bieżące wyniki badań ze zrealizowanymi wcześniej.

„Sztuczna inteligencja wspiera diagnostykę COVID-19 na całym świecie, a teraz poprzez Synektik może z niej skorzystać każdy szpital czy radiolog w Polsce. Badania TK stanowią ważny element tej diagnostyki, umożliwiając szybkie zidentyfikowanie zmian chorobowych płuc u pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Aplikacja InferRead CT Lung COVID-19 ułatwia wczesne wykrycie zakażenia u pacjenta, np. na izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym. Tym samym pomaga chronić personel medyczny oraz innych pacjentów, a także zmniejszyć ryzyko zakażeń krzyżowych i dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. W Polsce InferRead CT Lung COVID-19 współpracuje z platformą teleradiologiczną Zbadani.pl opracowaną przez Synektik, co dodatkowo usprawnia dokonywanie badań, przepływ informacji, ich archiwizację i bezpieczeństwo” – komentuje cytowany w komunikacie Dariusz Korecki, wiceprezes Synektik SA.

Aplikacja jest obecnie udostępniana nieodpłatnie przez Grupę Synektik zainteresowanym placówkom medycznym w Polsce poprzez stronę www.synektik.pl.

Grupa Synektik jest producentem zaawansowanych produktów radiofarmaceutycznych oraz rozwiązań informatycznych, dostawcą usług serwisowo-pomiarowych oraz dystrybutorem urządzeń medycznych, stosowanych w diagnostyce oraz terapii w dziedzinach onkologii, kardiologii i neurologii. Rozwija również własne centrum badań klinicznych. Spółka pozostaje jednocześnie wiodącym dostawcą radiofarmaceutyków specjalnych na terenie Polski, służących m.in. do diagnostyki raka wątrobokomórkowego czy prostaty i jego przerzutów do kości. Flagowym projektem Spółki jest kardioznacznik – innowacyjny, charakteryzujący się globalnym potencjałem radiofarmaceutyk do diagnostyki choroby wieńcowej, którego rozwój jest obecnie na etapie badań klinicznych.
Od lipca 2018 r. Synektik został wyłącznym dystrybutorem na Polskę innowacyjnych systemów robotycznych dla chirurgii o nazwie da Vinci.