Mercator Medical ma umowy na dostawy rękawic o wartości ok. 350,17 mln zł

Mercator Medical Thailand (MMT), spółka zależna Mercator Medical, zawarł z Unispace Health Pty Limited dwie umowy dostawy rękawic swojej produkcji, podała spółka. Łączna wartość dostaw objętych umowami wynosi ok. 350,17 mln zł, tj. przekracza 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Mercator Medical za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

Umowy dotyczą dostaw przewidzianych do realizacji w partiach w okresie do marca 2021 r., podano.

„Umowy regulują m.in. zasady odbioru produktów, płatności, reklamacji, rozwiązywania ewentualnych sporów oraz rozwiązania umowy, przy czym w odniesieniu do jednej z tych umów, o szacowanej wartości ok. 331 140 tys. zł, odbiorca jest uprawniony do jej rozwiązania bez wskazywania powodu z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia” – czytamy w komunikacie.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)