Pracodawcy RP: zmiany w gospodarce finansowej NFZ proponowane przez MF ograniczą dostęp pacjentów do farmakoterapii

Ministerstwo Finansów zaproponowało – bez żadnych konsultacji społecznych – zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

„Projekt ten zabiera pacjentom ok. 1 mld zł przeznaczonych na refundację i przerzuca te koszty na obywateli. Stanowi to realne zagrożenie w zakresie ograniczenia dostępu pacjentów do wielu powszechnie używanych i skutecznych farmakoterapii. Ponadto zmiany te stoją w sprzeczności z przyjętą we wrześniu 2018 r. Uchwałą Rady Ministrów „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022” – podkreślają Pracodawcy RP w piśmie do MF.

Pracodawcy RP zwrócili się do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z prośbą o skierowanie do szerokich konsultacji i opiniowania umieszczonego wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ocenie Pracodawców RP pominięcie etapu konsultacji w tym niezwykle ważnym projekcie rozporządzenia jest nie do zaakceptowania. Uzasadnienie, które znalazło się w piśmie przewodnim i uzasadnieniu tego projektu mówiące, iż „skrócony termin uzasadniony jest technicznym charakterem zmian, które dotyczą niewielkiej grupy podmiotów”, jest zupełnie nieprawdziwe.

„Przedmiotowy projekt rozporządzenia dotyczy każdego z nas, każdej osoby która jest lub w przyszłości będzie pacjentem i będzie potrzebowała dostępu do farmakoterapii. Projekt ten więc dotyczy 38 milionów Polaków i w zupełnie nieuzasadniony sposób ma na celu ograniczenie wydatków na refundację leków. Efektem tych zaproponowanych zmian będzie ograniczenie dla wielu z nas dostępu do powszechnie używanych i skutecznych w Europie farmakoterapii” – czytamy w piśmie.

Ponadto, zmiana określona w przepisach ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 miała być, zgodnie z deklaracją Ministra Zdrowia, jednorazową zmianą wynikającą z przyznanej dotacji budżetowej do NFZ. Tymczasem zmiana przedmiotowego rozporządzenia niejako sankcjonuje fakt, iż wydatki na leki 75+ będą także w kolejnych latach również (po zmianie kolejnych przepisów) finansowane z budżetu NFZ. Tym samym warto podkreślić fakt, iż partnerzy społeczni i społeczeństwo zostało wprowadzone w błąd przez administrację publiczną co do intencji zmian proponowanych w lutym br.

Uszczuplenie wydatków na leki będzie miało istotny wpływ na potencjalnych inwestorów biotechnologicznych w Polsce i znacznie zmniejszy konkurencyjność Polski w tym zakresie. Można się spodziewać, że innowacje biotechnologiczne będą szukały znacznie korzystniejszych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej jak Republika Czeska, Słowacja czy nawet Węgry.

W opinii Pracodawców RP, przedmiotowy projekt rozporządzenia powinien być poddany szerokim konsultacjom społecznym. Poza tym powinna zostać do niego przygotowana rzetelna Ocena Skutków Regulacji, a konsekwencją tych zmian powinna być nowelizacja art. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych poprzez podniesienie limitu całkowitych wydatków na refundację do ok. 20 proc.