Prezes NFZ powołał zespół, który zajmie się opracowaniem mapy drogowej powrotu do pełnej dostępności świadczeń medycznych

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał grupę ekspertów, która zajmie się opracowaniem mapy drogowej powrotu do pełnej dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów, po czasie epidemii.

Pierwszym zadaniem zespołu będzie sprawdzenie, jak obecnie wygląda dostęp do świadczeń medycznych i realizacja umów z NFZ. Eksperci wskażą też ograniczenia, które wpływają na zmniejszenie dostępności do procedur medycznych i ryzyka, które wiążą się z powrotem do czasu przed pandemią. Ponadto zaproponują rozwiązania finansowe i prawne, które pozwolą na rozliczenie wykonania umów z Funduszem za okres zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

„Powołanie zespołu jest ważnym krokiem do płynnego przywrócenia pełnej możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach umów zawartych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze świadczeniodawcami. Jednocześnie powrót do stanu przed pandemią musi gwarantować bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu” – podkreśla cytowany w komunikacie Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jego trzon składa się z ekspertów Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Pracami zespołu kieruje Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ, odpowiadający za pion medyczny. Ponadto w pracach zespołu będzie uczestniczyła grupa zewnętrznych doradców.

Do 30 września br. zespół przygotuje wnikliwą analizę i konkretne wnioski, które ułatwią przywrócenie dostępu do świadczeń medycznych do czasu przed pandemią. Zespół może też zaproponować korzystne rozwiązania prawne, które pomogą w osiągnięciu tego celu.

Skład zespołu:

Kierownictwo:

Przewodniczący: Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ ds. medycznych
Zastępca przewodniczącego: Arkadiusz Kosowski, dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych w Centrali NFZ
Sekretarz: Przemysław Bedyński, starszy specjalista w Departamencie ds. Służb Mundurowych w Centrali NFZ.

Członkowie:

Daniel Rutkowski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali NFZ
Filip Urbański, zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Innowacji w Centrali NFZ
Radosław Murawski, p. o. naczelnika Wydziału Rozwoju Systemów Sprawozdawczych w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali NFZ.

Doradcy i eksperci:

Anna Baumann-Popczyk, zastępca dyrektora Departamentu Przeciwepidemicznego i Sanitarnej Ochrony Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym
Dariusz Drelich, wojewoda pomorski
Jan Gessek, dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia
Włodzimierz Gut, przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
Agnieszka Jóźwik, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Anna Miszczak, dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia
Mariola Szulc, prezes zarządu, dyrektor generalny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ Sp. z o. o. w Tychach
Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.