Scope Fluidics ma warunkową decyzję EPO o przyznaniu patentu dla Bacteromic

Bacteromic, spółka z grupy kapitałowej Scope Fluidics, uzyskał warunkową decyzję Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office – EPO) o przyznaniu patentu dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego „Method and system for rapidly testing antimicrobial susceptibility”, podał Scope Fluidics. Zgodnie z procedurą, warunkiem przyznania patentu jest akceptacja przez Bacteromic tekstu zgłoszenia w kształcie przedłożonym przez Urząd oraz wniesienie wymaganych tłumaczeń i opłat.

W przypadku przyznania, patent będzie obowiązywał w wybranych przez Bacteromic państwach – stronach konwencji o patencie europejskim, podano.

„Patent, udzielony po spełnieniu powyższych warunków, oznaczać będzie dla Bacteromic wyłączność na komercyjne wykorzystanie metody ultraszybkiego oznaczania lekooporności mikroorganizmów. Jest to jedna z metod możliwych do zastosowania w systemie BacterOMIC. Ochroną patentową objęty będzie również system, w którym zaimplementowana jest metoda, oraz jego wykorzystanie do przeprowadzania fenotypowych testów lekooporności” – czytamy w komunikacie.

Bacteromic kontynuuje działania zmierzające do uzyskania patentu na ww. rozwiązanie, obowiązującego również na terenie krajów pozaeuropejskich, dodano.

Projekt BacterOMIC realizowany jest zgodnie z przyspieszonym harmonogramem, na podstawie którego spółka planuje komercjalizację systemu w połowie 2021 r. Na rozwój projektu firma pozyskała od inwestorów oraz z prestiżowego grantu europejskiego SME-Instrument, finansowanie w łącznej kwocie ok. 13 mln zł.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)