Liczba aptek w programach partnerskich Neuki wzrosła o ok. 48% r/r na koniec VI

Łączne przychody Grupy Neuca z obszarów przychodni, badań klinicznych oraz telemedycyny wyniosły 81 mln zł w I połowie br. i były wyższe 7,7% r/r. W najbardziej zaawansowanych programach Partner+, Partner oraz IPRA na koniec czerwca uczestniczyło 2 625 aptek tj. o ponad 48% więcej w skali roku, podała spółka

„Działalność operacyjna w obszarze biznesów pacjenckich ze względu na stan epidemiczny pozostaje utrudniona, jednak sprzedaż rok do roku miała dodatnią dynamikę. Konsekwentnie realizujemy założenia strategii obszaru badań klinicznych uwzględniającą konsolidację rynku oraz rozwój kompetencji także poza granicami kraju” – napisał prezes Piotr Sucharski w liście do akcjonariuszy, załączonym do raportu półrocznego.

W II kw. Grupa sfinalizowała przejęcie 40% udziałów w największej niemieckiej sieci ośrodków badań klinicznych – KFGN, co dało jej pozycję drugiej co do wielkości w Europie niezależnej sieci badawczej będącej numerem jeden na rynku niemieckim, polskim i ukraińskim.

„Kolejne umocnienie naszej pozycji na europejskim rynku badań klinicznych nastąpiło w lipcu – tuż po zamknięciu drugiego kwartału. Grupa Neuca objęła 100% udziałów w hiszpańskiej spółce SMO/CRO Experior. Dzięki tej inwestycji, obszar badań klinicznych, zyskał dostęp do ponad 50 szpitali klinicznych w Hiszpanii, nowych rozwiązań technologicznych oraz zyskał nowe kompetencje w dziedzinie biostatystyki” – wskazał prezes.

Łączne przychody z obszarów przychodni, badań klinicznych oraz telemedycyny wyniosły w I półroczu br. 81 mln zł (+7,7% r/r), zaś w II kw. wyniosły 41,3 mln zł w II kw. (wzrost o 12% r/r).

Zysk operacyjny segmentu biznesów pacjenckich w I półroczu wyniósł 6,1 mln zł , co oznacza spadek o 24% r/r, zaś w II kw. zysk operacyjny wyniósł 4,6 mln zł i był wyższy o 59% w skali roku.

Przychody przychodni lekarskich wyniosły 25,3 mln zł w II kw. (wzrost o 1% r/r). zaś w całym półroczu wyniosły 51,2 mln zł, co oznacza wzrost o 3% r/r.

Przychody badań klinicznych i telemedycznych wyniosły 15,6 mln zł w II kw. (wzrost o 34% r/r), a w I półr. wyniosły 29,2 mln zł (wzrost o 13% r/r).

Przychody e- commerce wyniosły 11,1 mln zł w II kw. (wzrost o 117% r/r), a w I połr. wyniosły 21,4 mln zł (wzrost o 131% r/r), wymienił prezes.

W okresie pandemii Neuca uruchomiła program osłon antykryzysowych dla właścicieli aptek niezależnych. Jest on dostępny w kilku wersjach dostosowanych do potrzeb i sytuacji danego klienta. Osłony obejmują wiele wzajemnie powiązanych działań takich jak dodatkowe odtowarowanie aptek, pomoc w pozyskaniu subwencji rządowych, szybkie i nisko oprocentowane pożyczki z wydłużonym terminem spłaty, wsparcie odsprzedaży, specjalną ofertę rabatową, doradztwo biznesowe aż po pomoc w renegocjacji wysokości czynszów najmu lokali aptecznych.

„Nasze działania osłonowe spotkały się z silnym, bardzo pozytywnym odzewem ze strony naszych klientów i partnerów. Neuca utrzymuje pozycje lidera w rankingu satysfakcji klienta we wszystkich badanych przez Monitor Apteczny kategoriach, powiększamy przewagę nad dużymi, wygrywając jednocześnie z coraz większą liczbą średnich i małych hurtowni. Osiągnęliśmy jednocześnie rekordowy poziom NPS – poleca nas najwyższy w historii odsetek klientów. Potwierdza to wzrost zaufania do spółki, co skutkuje to rosnącym zaangażowaniem i wzrostem liczby uczestników programów partnerskich. Na koniec czerwca 2020 r. w najbardziej zaawansowanych programach Partner+, Partner oraz IPRA uczestniczyło 2625 aptek, czyli o ponad 48% więcej niż przed rokiem” – podkreślił prezes.

Neuca podała, że powołany zespół zarządzania ryzykiem na bieżąco monitoruje zagrożenia oraz zmiany regulacyjne, na podstawie których wprowadza wewnętrzne zmiany w organizacji.

„Obecnie Grupa Neuca funkcjonuje zgodnie z planem, nie odnotowała żadnych istotnych zakłóceń utrzymania ciągłości działania oraz dostępności produktów” – podano w sprawozdaniu zarządu.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2019 r. wyniósł 29,2%.

(ISBnews)