MZ: nowe konkursy Narodowej Strategii Onkologicznej

Minister Zdrowia ogłosił konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie zakładów radioterapii (wymiana akceleratorów) – II edycja w 2020 r.”.

Zadanie przewiduje wymianę wyeksploatowanych ponad 10 letnich akceleratorów, celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów podczas leczenia napromienianiem oraz zwiększenia dostępności pacjentów do nowoczesnej radioterapii w poszczególnych województwach.

Równocześnie trwa konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” – edycja II w 2020 r. W dniu 13 sierpnia 2020 r. upływa termin składania ofert.