Powstała największa inicjatywa badawcza w Europie

Doctor researching coronavirus in lab

Johnson &Johnson uruchamia największą w Europie inicjatywę badawczą CARE. Współpraca wielu ośrodków badawczych ma przyspieszyć badania nad opcjami leczenia COVID-19.

Konsorcjum CARE (Corona Accelerated R&D w Europie) obejmuje 37 renomowanych instytucji akademickich, organizacji badawczych i firm farmaceutycznych, a także partnerów ze Stanów Zjednoczonych i Chin.

CARE skupi się na trzech strategicznych filarach, aby osiągnąć przełom terapeutyczny przeciwko SARS-CoV-2 (wirusowi wywołującemu chorobę COVID-19) i innym zagrożeniom koronawirusem: zmiana położenia i przeznaczenia leków; odkrycie małych cząsteczek; odkrycie przeciwciał neutralizujących wirusa.

Filar repozycjonowania leków opiera się na stałym partnerstwie firmy Johnson & Johnson z prestiżowym Rega Institute w KU Leuven w Belgii, gdzie zespół naukowców bada biblioteki molekuł zawierające tysiące istniejących związków, aby określić, czy mają one potencjał leczenia COVID-19. Oprócz zidentyfikowania środków terapeutycznych – lub nawet lekarstwa – na COVID-19, CARE ma na celu pogłębienie wiedzy na temat koronawirusów, tak aby świat był lepiej przygotowany do reagowania na przyszłe epidemie.

CARE jest wspierane przez Innovative Medicines Initiative, największe na świecie partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie nauk o życiu, które jest finansowane przez Unię Europejską i sektor prywatny. Nasze wspólne kierownictwo CARE ilustruje pełne spektrum podejścia Johnson & Johnson do pandemii COVID-19, które obejmuje również opracowanie potencjalnej szczepionki, która niedawno weszła do badań klinicznych na ludziach, a także kompleksowe wsparcie dla pracowników ochrony zdrowia pierwszej linii i systemów opieki zdrowotnej podczas kryzys COVID-19.