MZ wprowadza nowy model organizacji diagnostyki i leczenia raka jelita grubego

Do opiniowania trafił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego. Projekty rozporządzeń wprowadzają w załączniku nr 5 w lp. 27 nowe świadczenie gwarantowane: „Diagnostyka i monitorowanie w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego”.

„Wprowadzenie warunków realizacji diagnostyki i monitorowania jakości wyników leczenia oraz stanu zdrowia, stanowi element kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego.

Konieczność wprowadzenia nowego modelu organizacji diagnostyki i leczenia raka jelita grubego, w tym monitorowania stanu zdrowia pacjenta z nowotworem jelita grubego wynika z faktu, że nowotwory złośliwe jelita grubego stanowią obecnie drugą pozycję (po raku płuca) wśród wszystkich zachorowań na nowotwory w populacji polskiej i drugą w grupie onkologicznych przyczyn zgonów. Kompleksowa opieka onkologiczna w nowotworze jelita grubego ma stanowić punkt wyjściado efektywnej, sprawnej i skutecznej diagnostyki oraz leczenia tej choroby w ramach koordynacji działań jednostek zaangażowanych w opiekę nad pacjentem. Koordynacja procesu przez ośrodki wyspecjalizowane w diagnostyce i leczeniu raka jelita grubego powinna przełożyć się na poprawę skuteczności leczenia onkologicznego” – czytamy w uzasadnieniu.

Uwagi do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336805/katalog/12705345#12705345 oraz https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336804/katalog/12705302#12705302można przesyłać do 20 sierpnia 2020 r., w wersji elektronicznej na adres skrzynki elektronicznej: uwagi.swiadczenia.gwarantowane@mz.gov.pl

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni od dnia ogłoszenia.