Master Pharm miał 2,14 mln zł zysku netto, 3,59 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

Master Pharm odnotował 2,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 1,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,57 mln zł wobec 2,56 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 3,59 mln zł wobec 4 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,11 mln zł w 2020 r. wobec 30,61 mln zł rok wcześniej.

„Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy w I półroczu 2020 r. wyniosły 27,11 mln zł, co oznacza spadek o 11% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., w którym wyniosły 30,61 mln zł. Dane te nie są porównywalne z uwagi na wyjście z grupy spółki Avet Pharma, której przychody były do końca 2019 r. konsolidowane. Wyłączając to jednorazowe zdarzenie, skonsolidowane przychody są na podobnym poziomie w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, pomimo mniejszej aktywności największego klienta grupy, co z kolei może być związane z ogólną sytuacją na rynku suplementów w I półroczu 2020 r., na którym odnotowano spadki detalicznej sprzedaży całego segmentu na skutek zamrożenia gospodarki. Natomiast większą aktywność przejawili mniejsi klienci i nowi klienci pozyskani przez grupę, co zbilansowało spadki sprzedaży do dużych klientów” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 4,58 mln zł wobec 4,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 71,22 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)