Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Aplikacja gabinet.gov.pl, przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia, umożliwiająca wystawianie e-recept i e-zleceń, pozwala pracownikom medycznym sprawdzenie wyniku testu na SARS-CoV-2 dowolnej osoby, o ile znają jej PESEL. Zdaniem specjalistów tak szeroki dostęp narusza RODO. Resort odpiera zarzuty, stwierdzając, że trudno uznać lekarzy, zobowiązanych do zachowania tajemnicy lekarskiej, za osoby niepowołane.

Dziennik Gazeta Prawna
–W liście do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego Polskie Towarzystwo Psychiatryczne przekonuje, że reforma psychiatrii wymaga pilnych decyzji, stoi bowiem pod znakiem zapytania. Zdaniem pełnomocnika ministra ds. reformy psychiatrii Marka Balickiego dotychczasowe doświadczenia są pozytywne, Covid-19 przystopował jednak postęp reformy, zauważyć można także niepokojące zjawiska, m.in. zamknięto w tym roku dwa oddziały psychiatryczne przy szpitalach ogólnych.
–W tym tygodniu mają zapaść decyzje o kolejnych restrykcjach antycovidowych, dotyczących powiatów żółtych i czerwonych. Chodzi m.in. o liczbę osób mogących brać udział w imprezach. Wczoraj odnotowano 1350 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, skokowo wzrasta też wykorzystanie respiratorów.
–Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że 90% badań patomorfologicznych trzeba powtarzać lub poszerzać, a co piąta diagnoza jest błędna. Kolejnym uchybieniem jest brak osobnego finansowania badań patomorfologicznych – resort zdrowia i NFZ obiecują, że zostanie to wkrótce zmienione.