Ryvu miało 4,3 mln zł straty netto, 6,87 mln zł straty EBIT w II kw. 2020 r.

Mikroskop vor zwei Bildschirmen

Ryvu Therapeutics odnotowało 4,3 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2020 r. wobec 11,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 6,87 mln zł wobec 11,31 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA w II kw. 2020 r. wyniósł -4,44 mln zł wobec -9,42 mln zł rok wcześniej.

Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły łącznie 10,86 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 8,97 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 8,61 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 21,25 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 24,47 mln zł w porównaniu z 17,69 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA w I poł. 2020 r. wyniósł -6,97 mln zł wobec -17,44 mln zł rok wcześniej.

„W pierwszym półroczu br. Ryvu Therapeutics wypracowało 24,5 mln zł przychodów, co stanowi 38% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. W raportowanym okresie spółka uzyskała 14,7 mln zł przychodów z tytułu umów partneringowych (1,9 mln zł w pierwszym półroczu 2019 r.)” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Koszty operacyjne związane głównie z wydatkami na badania i rozwój nad nowymi kandydatami na leki wyniosły w I półroczu 2020 r. 36,3 mln zł wobec 38,7 mln zł rok wcześniej.

„Na koniec czerwca 2020 środki pieniężne i ekwiwalenty wyniosły 38,5 mln zł, zaś na dzień 10 września 2020 r. wartość środków pieniężnych spółki wynosiła 176,9 mln zł – wzrost wynika głównie z wpływu środków z emisji akcji serii I” – czytamy dalej.

W lipcu br. w ramach oferty publicznej skierowanej do polskich i zagranicznych inwestorów spółka uplasowała wszystkie z 2 384 245 oferowanych akcji serii I po cenie emisyjnej wynoszącej 60 zł. Spółka pozyskała od inwestorów ponad 143 mln zł. Zgodnie z celami emisji, środki będą przeznaczone przede wszystkim na prowadzone programy badawczo-rozwojowe.

„W naszej organizacji przywykliśmy do pracy nad wieloma projektami, jednak pierwsze półrocze tego roku było jednym z najintensywniejszych. W aspekcie naukowym osiągnęliśmy kamienie milowe, w tym ukończenie fazy I dla SEL24/MEN1703 w ostrej białaczce szpikowej przez Grupę Menarini (wyłącznego sponsora badania klinicznego), a także otrzymaliśmy status leku sierocego dla naszej flagowej cząsteczki SEL120 w leczeniu pacjentów z AML. Przez cały okres nieprzerwanie prowadziliśmy badania I fazy dla SEL120 we wskazaniu AML/MDS w placówkach w USA. Uczestniczyliśmy również w licznych konferencjach naukowych, gdzie mogliśmy zaprezentować nasze postępy” – skomentował założyciel, największy akcjonariusz i prezes zarządu Ryvu Therapeutics Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)