Aspiryna lekiem na COVID-19?

Stosowanie aspiryny może wiązać się z poprawą wyników leczenia hospitalizowanych pacjentów z COVID-19. Skraca ona czas stosowania wentylacji mechanicznej, konieczność przyjmowania na OIOM i śmiertelność szpitalną u tych chorych. Potrzebne jest jednak badanie z randomizacją, aby ocenić, czy istnieje związek przyczynowy między stosowaniem aspiryny a zmniejszonym uszkodzeniem płuc i śmiertelnością u pacjentów z COVID-19 – wynika z badań opublikowanych w portalu Anesthesia & Analgesia.

Choroba koronawirusa-2019 (COVID-19) wiąże się z nadkrzepliwością i zwiększonym ryzykiem zakrzepicy u krytycznie chorych pacjentów. Di=o tej pory żadne badania nie oceniały, czy stosowanie aspiryny wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem wentylacji mechanicznej, hospitalizacją na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIT) i śmiertelnością wewnątrzszpitalną. Do badania włączono czterystu dwunastu pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej ze szpitali w Stanach Zjednoczonych w okresie od marca 2020 do lipca 2020. Drugorzędowymi punktami końcowymi były przyjęcia na OIT i śmiertelność wewnątrzszpitalna. Skorygowane współczynniki ryzyka dla wyników badania obliczono przy użyciu modeli proporcjonalnego hazardu Coxa po skorygowaniu o skutki demograficzne i choroby współistniejące.

Źródło: https://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/Abstract/9000/Aspirin_Use_is_Associated_with_Decreased.95423.aspx