Pharmena planuje emisję akcji serii F o wartości 1,5 mln zł bez prawa poboru

Pharmena zamierza przeprowadzić nową emisję akcji serii F o wartości 1,5 mln zł bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji prywatnej, podała spółka. Celem emisji jest sfinansowanie badań „Proof of concept” na modelach zwierzęcych, w celu ustalenia efektywnej dawki 1-MNA jako kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2.

„Zarząd Pharmena S.A. rekomenduje przeprowadzenie nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka zamierza w trybie subskrypcji prywatnej skierować ofertę akcji nowej emisji do Pelion S.A., wiodącego akcjonariusza Pharmena SA. Powyższe rozwiązanie pozwoli na szybkie pozyskanie środków przez spółkę oraz zminimalizuje ryzyko nie dojścia subskrypcji prywatnej do skutku albo uzyskania finansowania na poziomie niższym niż zakładany” – czytamy w komunikacie.

W celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru zarząd planuje zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie na 5 listopada 2020 r.

„Zarząd Pharmena S.A. będzie rekomendował cenę emisyjną wynikają z średnioważonego obrotami kursu akcji z 7 najbliższych sesji giełdowych licząc od dnia publikacji niniejszego raportu, przy czym nie większą niż 13,1 zł (średni kurs akcji z ostatnich 6 miesięcy). Decyzję w sprawie ceny emisyjnej podejmą akcjonariusze podczas planowanego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia” – czytamy także.

Pharmena podała, że dokonała analizy możliwości sfinansowania projektów rozwojowych dotyczących planów badawczych w zakresie zastosowania 1-MNA w infekcji wirusem Sars-Cov-2 oraz innych infekcjach wirusowych.

„W ocenie emitenta 1-MNA może być skuteczną terapią w leczeniu pacjentów z COVID-19, ponieważ jego zastosowanie obniża poziom TNF-alpha, a w nawiązaniu do opublikowanych badań może zmniejszać ryzyko ciężkiego przebiegu choroby oraz ryzyko zgonu u pacjentów z koronawirusem” – zaznaczono.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

(ISBnews)