Bayer przejmuje Asklepios BioPharmaceutical

In einem Labor in Berlin bereitet ein wissenschaftlicher Mitarbeiter von Bayer Zellkulturen vor. -------------------- Bayer technician prepares cell culture plates for further tests in a Berlin laboratory

Przedstawiciele Bayer AG poinformowali o przejęciu Asklepios BioPharmaceutical (AskBio) – spółki biofarmaceutycznej z siedzibą w USA. AskBio specjalizuje się w terapiach genowych w różnych obszarach terapeutycznych. Zgodnie z warunkami umowy cena zakupu AskBio wynosi 2 mld USD (płatne z góry) oraz do 2 mld USD płatne w transzach związanych z realizacją konkretnych celów. Przewiduje się, że wypłata około 75 proc. kwoty w transzach nastąpi w ciągu najbliższych pięciu lat, a pozostała kwota – nieco później.

AskBio dysponuje platformą terapii genowej – jest to narzędzie oparte na AAV (czyli wirusach towarzyszących adenowirusom), z którego już teraz korzystają pacjenci.
Bayer przejmuje szerokie portfolio substancji leczniczych, które obecnie znajdują się w fazie przedklinicznej i klinicznej. Spektrum chorób, których dotyczą te substancje, jest bardzo szerokie: choroby nerwowo-mięśniowe, ośrodkowego układu nerwowego, sercowo-naczyniowe i metaboliczne (np. choroba Pompego, choroba Parkinsona, zastoinowa niewydolność serca). W portfolio znajdują się też substancje aktywne do leczenia hemofilii i dystrofii mięśniowej Duchenne’a.

Bayer przejmuje pełne prawa do platformy terapii genowej AskBio, stanie się również właścicielem jednostki usługowej, która zajmuje się badaniami i rozwojem terapii z wykorzystaniem wirusów towarzyszących adenowirusom (AAV).

„W efekcie tego przejęcia Bayer zajmie się terapią genową i komórkową” – podkreśla cytowany w komunikacie Werner Baumann, prezes zarządu Bayer AG.

„Budujemy nowe platformy terapeutyczne, nowe terapie komórkowe i genowe – to nasza strategia” – dodaje Stefan Oelrich, członek zarządu Bayer AG i prezes działu Pharmaceuticals.

„Innowacyjność w modyfikacji kapsydu i projektowania promotorów, jak również skalowalne procesy produkcji pozwalają nam na rozpowszechnienie terapii genowej. Chodzi o to, by zaoferować leczenie wszystkim cierpiącym, którzy na odpowiednią terapię nadal czekają” – wyjaśnia dr Richard Jude Samulski, dyrektor ds. naukowych i współtwórca AskBio.

Platforma terapii genowej AskBio opiera się na innowacyjnym procesie wytwarzania oraz na obszernej bibliotece kapsydów i promotorów AAV. Opatentowano setki kapsydów i promotorów AAV trzeciej generacji, które mają potencjalnie wyższą skuteczność i lepszą odpowiedź immunologiczną, a wobec tkanek i narządów działają specyficznie. Jest to jedna z najbardziej zaawansowanych platform terapii genowej – potencjalnie do wykorzystania również we wskazaniach poligenetycznych. Najważniejsze programy badawcze AskBio znajdują się obecnie we wczesnej fazie – dotyczą choroby Pompego, choroby Parkinsona i zastoinowej niewydolności serca.

AskBio będzie kontynuować działalność na zasadach rynkowych jako podmiot niezależny. Nowo utworzona jednostka CGT Bayer skoncentruje działania firmy w tym obszarze – zaplanowano stworzenie innowacyjnego ekosystemu dla partnerów Bayer.

Finalizacja transakcji uzależniona jest od spełnienia zwyczajowych warunków (np. uzyskania wymaganych zgód administracyjnych), co zgodnie z oczekiwaniami powinno nastąpić w IV kwartale 2020 roku.